Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yatırımcı İlişkileri

Sürdürülebilirlik

Katılım bankacılığı faaliyetlerimiz, toplum için değer üretmeye odaklanan sosyal sorumluluk anlayışının bir yansımasıdır.

Politikalar

Bankamızın işleyişine dair benimsediği temel kurallar ve yönergeler. Bu politikalar, şeffaf bir iş ortamı sağlamak, yatırımcı güvenini artırmak ve sürdürülebilir bir finansal performans elde etmek amacıyla oluşturulmuştur.

Komiteler

Bankamızın yönetim süreçlerini denetleyen ve belirli konularda kararlar alan özel gruplar. Bu komiteler, şeffaflığı ve etkin yönetimi destekleyerek bankamızın sürdürülebilir büyümesini sağlar.

Yatırımcı Takvimi

Bankamızın faaliyetleri, finansal raporlar ve önemli olayların belirlendiği takvim. Yatırımcılar, bu takvim üzerinden bankamızın önemli etkinliklerini takip edebilirler.

Basın Bültenleri

Bankamızın önemli gelişmelerini ve haberlerini içeren resmi duyurular. Bu bültenler, medya ve yatırımcılarla paylaşılarak bankamızın güncel durumu hakkında bilgi sağlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bankamızın topluma katkıda bulunma çabalarını yansıtan bir alan. Sosyal sorumluluk projeleri, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma konularında yapılan çalışmaları içerir.

Analist Listesi

Bankamızın performansını değerlendirmek için analistler tarafından hazırlanan bir liste. Bu liste, yatırımcılara uzman görüşleri ve analizler sunarak bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

Özel Durum Açıklamaları

Albaraka Türk’ün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği özel durum açıklamalarına ulaşabilir ve konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Yatırımcı İlişkileri'ne Ulaşın

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003'te yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin I. bölümünde belirtilen hükümlere uygun olarak faaliyet göstermektedir. Görev alanlarının detaylarını inceleyebilirsiniz.