Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Faaliyet Raporları

Ara Dönem Faaliyet Raporları

“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” uyarınca, Bankamız ara dönem faaliyet raporları bağımsız denetim raporu içerisinde yayınlanmaktadır.

Ara dönem faaliyet raporlarına Bağımsız Denetim Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.