Kasko Sigortası

Kasko ile aracınız çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetler, 3.kişilerin araca verdiği zararlar, çalınma, halk hareketleri, terör, sel gibi risklere karşı güvence altına alınır.

Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası kaza sonucu olarak 3. kişilere karşı verebileceğiniz zararları teminat altına alan sigorta ürünüdür. Siz de Albaraka güvencesiyle trafik sigortanızı ödeyebilirsiniz.

Yat ve Tekne Sigortası

Poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.