30.09.2021 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı
Ortaklık Yapısı Pay Tutarı (TL) Oranı (%)
Yabancı Ortaklık 838.603.788,32 62.12%
  - Albaraka Bankacılık Grubu 489.961.269,23 36.29%
  - Dallah Al Baraka Holding 207.585.000,00 15.38%
  - İslam Kalkınma Bankası 105.860.668,28 7.84%
  - Diğer 35.196.850,81 2.61%
Yerli Ortaklar 13.020.492,00 0.96%
Halka Açık * 498.375.720,00 36.92% *
Toplam 1.350.000,000,00 100.00%

* %1,72'lik kısmı Albaraka Bankacılık Grubuna aittir. ABG'nin toplam payı 38,02'dir.