Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yat ve Tekne Sigortası

Poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.

Sorumluluk Sigortaları

Mesleki sorumluluk sigortası ile doktor ve avukat müşterilerimizin mesleki sorumluluklarına karşı güvence sağlanmaktadır.

Tarım Sigortaları

Sigorta yaptıran üreticilerimizin ödeyecekleri sigorta priminin %50'si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı devlet tarafından karşılanmaktadır.