Kredi Derecelendirme Notları

Standard & Poor's (16 Şubat 2021)
Uzun Vadeli Kredi Notu B
Kısa Vadeli Kredi Notu B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu trBBB+
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu trA-2
Görünüm Negatif
Islamic International Rating Agency (13 Temmuz 2021)
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BB+
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu A3
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu BBB-
Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu A3
Görünüm Negatif

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları

DRC Rating (17 Mayıs 2021)
Kurumsal Yönetim Uyum Notu 9,12
Pay Sahipleri 9,12
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,30
Menfaat Sahipleri 9,22
Yönetim Kurulu 8,95