Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yatırım Hesabı; Menkul Kıymetlerin alım-satımı için açılması gereken özel nitelikli bir hesaptır. Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isterseniz, kolayca yatırım yapabilmenizi, yatırımlarınızın takip edebilmesini sağlayan bir hesap türüdür.

Albaraka Mobil, İnternet Şube ve tüm Albaraka Türk Şubelerinden açabileceğiniz Yatırım Hesabı ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Kira Sertifikası,
 • Yatırım Fonu,
 • Hisse Senedi alım satım işlemleri,
 • ELÜS’lerin( Elektronik Ürün Senedi) yatırım hesabında saklanması,
 • Gayrimenkul Yatırım Fonları(GYF),
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu(GSYF)

Uygunluk Testi nedir?

Yatırım hesabı açılışı sırasında sizlere uygunluk testi yapılmaktadır.

Yatırım kuruluşları tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin sizlere uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla sizin doldurduğunuz testlere uygunluk testi denmektedir.

Genel kapsamda uygunluk testi soruları aşağıdaki gibidir:

Yaşınız, eğitim durumunuz, mesleğiniz, yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?

Risk ve getiri tercihiniz nedir? 

Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

Nitelikli Yatırımcı Kimdir?

Nitelikli yatırımcı kapsamına giren kişi ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 • Yerli ve yabancı yatırım fonları,
 • Emeklilik fonları, Yatırım ortaklıkları,
 • Aracı kurumlar,
 • Bankalar,
 • Sigorta şirketleri,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 •  İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Emekli ve yardım sandıkları,
 • Vakıflar,
 •  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
 • Kamuya yararlı dernekler,
 • Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar,
 • Fon katılma paylarının halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler.