Sermaye Durumu
Yılı 2019 2012 2009 2007 2006 2005
Artış Öncesi Sermaye 900.000.000,00 539.000.000,00 269.500.000,00 160.000.000,00 126.000.000,00 100.000.000,00
İç Kaynaklardan Arttırım - 60.524,20 188.749.925,93 - 636.000,00 6.690.200,00
Kardan Sermayeye İlave - 360.939.475,80 80.750.074,07 55.000.000,00 33.364.000,00 19.309.800,00
Bedelli Sermaye Arttırımı 450.000.000,00 - - - - -
IPO Halka Arz (Nominal Değer) - - - 54.500.000,00 - -
Artış Sonrası Sermaye 1.350.000.000,00 900.000.000,00 539.000.000,00 269.500.000,00 160.000.000,00 126.000.000,00