Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Çalışanlarınızın Emekliliği İçin

Sorumluluklarınız İçin

Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat taleplerinin bir kısmını karşılamaktadır.

Varlıklarınız İçin

Varlıklarınıza dair ihtiyacınız olan tüm sigorta ve hizmetler için Albaraka Türk yanınızda. Desteğe ihtiyacınız olan hizmetler için sigorta ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. 

Çiftçilerimiz İçin

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerimizin ödeyecekleri sigorta priminin %50'si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı devlet tarafından karşılanmaktadır.