Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003'te yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin I. bölümünde belirtilen hükümlere uygun olarak faaliyet göstermek için kuruldu. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün görev alanlarının detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri
Posta Adresi : İnkılap Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/ İSTANBUL
E-posta : yatirimciiliskileri@albarakaturk.com.tr
Telefon : +90 216 666 03 03
Faks : +90 216 666 16 20

  • Bankamızın ana sözleşmesini, ortaklık yapısını, yönetim kurulu üyelerini, faaliyet raporunu, sermaye yapısını, sermaye benzeri krediler gibi mali bünyeyi etkileyen önemli gelişmeleri, üç aylık kâr zarar tablolarını, şube ve önemli personel bilgilerini, Genel Kurul Kararları'nı bankamız internet sitesinde yayınlayarak ve bilgi güncelliğini takip ederek pay sahiplerini bilgilendirmek,
  • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
  • Kamuya açıklanması mümkün olmayan gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında, pay sahiplerinin bankamızla ilgili doğru bilgiye zamanında ulaşmasını sağlamak ve mevcut bilgileri güncellemek,
  • Genel Kurul toplantılarıyla ilgili her türlü hazırlığı yapmak. Bunun için Yönetim Kurulu'yla banka yönetimi arasında koordinasyonu sağlamak,
  • Genel Kurul'la ilgili pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve bunların zamanında iletilmesini sağlamak,
  • Pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yararlı görülen bilgileri faaliyet raporunda açıklamak,
  • Genel Kurul'un sonuçlarıyla ilgili bilgileri pay sahiplerinin bilgisine sunmak,
  • Pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerini; mevzuat, esas sözleşme ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek,
  • Banka hizmetlerinde yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak.