Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Peşin Ödeme

İthalatçı tarafından ihracatçıya ithal edilen mal bedelinin bir kısmının veya tamamının, malın sevkiyatından veya gümrükte işlem görmesinden önce peşin olarak ödendiği bir ödeme türüdür.

Mal Mukabili Ödeme

Mal mukabili ödeme türünde satıcı mal bedelini almadan malı alıcıya gönderir. İhracatçının malı temsil eden belgeleri ithalatçıya doğrudan ya da bir banka aracılığıyla teslim ettiği ödeme türüdür.

Vesaik Mukabili Ödeme

İhracatçı malın ihracını gerçekleştirdikten sonra, sevkiyatın gerçekleştiğini gösteren belgeleri tahsil edilebilmesi için ihracatçının bankası aracılığı ile ithalatçının bankasına gönderdiği ödeme şeklidir.

Akreditifli Ödeme

Uluslararası ticarette garantili bir ödeme aracı olarak kabul edilen ve çok sık tercih edilen akreditif, ithalatçıyı da ihracatçıyı da koruyan bir işlemdir.

Kabul Kredili Ödeme

Dış ticaret işlemleri arasında yer alan kabul kredili ödeme şekli akreditif vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme türlerinde kullanılabilen, vadeli bir ödeme taahhüdüdür.