Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

KFK, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak faaliyet göstermekte olup teminat yetersizliği nedeniyle finansman ihtiyacını gideremeyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ Dışı işletmelerin, finansmana erişimlerini sağlamaktadır.

Katılım Finans Kefalet, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özellikler

  • Katılım esaslarına uygun çalışan KOBİ, KOBİ Dışı firmalar, esnaf ve sanatkârlar, kadın ve genç girişimciler ve tarım işletmeleri KFK kefaletinden yararlanarak finansman kullanabilir.
  • KFK, Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olmak kaydıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu her türlü TL veya döviz cinsinden nakdi ve gayrinakdi finansmanlara yönelik kefalet verir.
  • İşletme finansmanıyla birlikte teminat yetersizliği sebebiyle hayata geçirilemeyen yatırımlar için de KFK kefaletinden yararlanılabilir.
  • Kefalet koşullarına uygun işletmeler, bankaya tanımlanan limitler dâhilinde hızlı bir şekilde KFK kefaleti ile fon kullanabilirler.
  • Kefalet Paketlerinin vade yapısı, azami kullanım limiti, kullanım alanı gibi değişkenler, KFK tarafından ilan edilen ve dönemsel olarak güncellenen kurallar çerçevesinde yönetilmektedir.

KFK Destekli krediler hakkında detaylı bilgi için sizleri en yakın şubemize bekliyoruz.