Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık
Temettü Dağıtımı
Yılı 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dönem Karı (TL) 133.968.000 237.092.593 217.609.000 302.863.039 252.631.185 241.408.794 191.834.512 160.154.185 134.043.681 105.625.523 136.241.942 84.979.471
Nakit Temettü (TL) *  - 45.000.000 43.521.000 50.400.000 34.200.000 31.500.000  -  -  13.475.000 10.780.000 45.800.000 32.292.199
Sermaye (TL) 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 539.000.000 539.000.000 269.500.000 269.500.000 160.000.000
Temettü/Sermaye Oranı - 5,00% 4,84% 5.60% 3.80% 3.50% - - 2,5% 2,00% 16,99% 11,98%
Hisse Başına Kar (TL) 0,149 0,263 0,242 0,337 0,280 0.268 0,213 0.3 0,25 0,20 0,51 0,32
Hisse Başına Temettü (TL)  - 0,05 0,0484 0,056 0,038 0,035  - 0,03 0,02 0,17 0,12 0,06
* Brüt