Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Kâr dağıtım politikamızın detayları aşağıda inceleyebileceğiniz, banka ana sözleşmesinin 47. ve 48. maddelerinde belirtilmiştir.

  • Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilir.
  • Pay sahipleri kâr paylaşımından eşit olarak yararlanır.
  • Her pay sahibi dağıtılan kârdan ortaklık payı oranında yararlanır.
  • Kâr dağıtımları, dağıtım kararı verildikten sonra en kısa sürede gerçekleştirilir.
  • Kâr payı dağıtılmadığı takdirde gerekçeler pay sahiplerine açıklanır.
  • Dağıtılmayan kâr payının nerede kullanılacağı pay sahiplerine açıklanır.
  • Dağıtılan kârdan önemli pay alan ortaklar ve aldıkları kârlar kamuya açıklanır.
  • Dönem içinde yapılan bağışlar ve yardımlar kamuya ayrıntılı olarak açıklanır.
  • Banka yönetimi yasal düzenlemeler ve ilgili kurumların izni çerçevesinde banka kaynaklarını kâr payı avansı olarak dağıtabilir.
  • Banka yönetimi kâr dağıtımı yaparken banka ve pay sahipleri menfaatlerinde bir denge kurmaya çalışır.