Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Albaraka'da Kariyer

  • Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz.
  • Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz.
  • Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz.
  • Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz.
  • Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.

Yaş ortalaması 34 ve %91'ı üniversite mezunu olan çalışanlarımızla; yenilikçi hizmetler sunuyor, dinamik yapımızın sürekliliğini sağlamak için gençleri istihdam etmeyi önemsiyoruz.

Çalışan Profili

Albaraka Türk personeli, farklılığını yalnızca öğretim düzeyi ile değil; insana verdiği değer, gösterdiği saygı ve işine itinalı yaklaşımı ile kanıtlamaktadır.

Genç ve eğitimli kadrosu ile hizmet veren Albaraka Türk’ün yaş ortalaması 34‘tür ve çalışanlarımızın %91’ı üniversite mezunudur.

Çalışan Profili Dağılımı