Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Albaraka Türk Sürdürülebilir Bankacılık Programı; Albaraka Bankacılık Grubu felsefesi ve vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Ticari faaliyetlerimizde yaklaşımımız sadece organizasyonumuz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak değil; aynı zamanda uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı sağlama konusunda ortak bir vizyona sahip olmaktır. Albaraka Türk olarak toplumların önemli zorluklarla mücadele edebilme kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için ön saflarda yer almaya gayret ediyor; bu doğrultuda üretimi ve gelişimi teşvik ediyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan yedisini benimseyen Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu amaçlar doğrultusunda istihdam oluşturma, eğitim ve sağlık alanlarında fırsat eşitliği sağlama alanlarına odaklanan ABG tarafından hazırlanan 2016-2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri Raporuna ulaşmak için tıklayınız.