Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Albaraka Türk “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonuyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin, ürünlerin ve sunduğu hizmetlerin çevreyle etkileşim içinde olduğunun bilincindedir ve bu etkileşimin iklim değişikliğine olan etkilerini minimize etmeyi hedeflemektedir. Faizsiz bankacılık alanında öncü olan Albaraka Türk, Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm faaliyetlerinde iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlenerek sektörün önemli oyuncuları arasında yer almayı hedeflemektedir.

Albaraka Türk için sürdürülebilirlik konusu, kurum kültürü ve vizyonuyla desteklenen önemli bir konudur. Bu çerçevede Albaraka Türk Yeşil Bina Projesi (LEED Gold), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Sıfır Atık Projesi, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi gibi projeleri yürüterek sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir.

Diğer yandan Bankamız Dünya Bankası’ndan sağladığı krediyle çevreye zararlı olan, suyolları ve havzalarına zarar veren ve bu bölgelere etkisi bulunan projeleri finanse etmemektedir. Finansmanı planlanan tüm projelerin çevreye yönelik olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları talep edilmektedir. Bankamız sürdürülebilir projelere finansman sağlama konusunda kurumsal politikasını geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Albaraka Türk Çevre Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirlik Projelerimiz

1. Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır.

Bu kapsamda Borsa İstanbul şirketleri uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi tutulmakta olup, değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler kullanılmaktadır.

Albaraka Türk 2019 ve 2020 yıllarında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer almış ve değerlemeler sonucunda 2 yıl üst üste endekse dahil edilen ilk katılım bankası olmuştur. Bankamız 2021 yılında da değerlemeye tabi tutulacaktır.

2. Karbon Saydamlık Projesi

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacını hedefleyen; dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği anketleri 2017 yılından bu yana Albaraka Türk tarafından gönüllü olarak yanıtlanmaktadır.

Albaraka Türk’ün CDP 2020 İklim Değişikliği notu A-, Su Güvenliği notu B- olarak açıklanmış olup, Bankamız 2020 İklim Liderliği ödülüne layık görülmüştür.

CDP anketleri için temin edilen veriler 3. taraf şirketler tarafından doğrulanmaktadır. Albaraka Türk’ün ilgili raporlama dönemlerine ait iklim değişikliği ve su güvenliği anket cevapları ve bu cevaplara ilişkin doğrulama raporları aşağıdadır.

Ayrıca CDP Türkiye Yerel Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

Karbon Saydamlık Projesi kapsamında 2019 yılında;

 • Kâğıt Tüketim Hesaplamaları
 • Akaryakıt Tüketim Bilgileri
 • Uçak Kullanım Mili
 • Bankamız Yıllık Faaliyet Raporları
 • Bankamız Yıllık Finansal Tabloları
 • Yatırımcı Sunumları
 • Kurumsal Risk Yönetimi Raporları
 • Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman Portföy Bilgisi (Enerji ve Altyapı Projelerine Verilen Kredilerin Özeti)
 • Jeneratör Yakıt Bilgileri (mazot/lt)
 • Elektrik Tüketim (kwh) Bilgileri
 • Klima Gazı Kullanım Verileri (Kg)
 • Isınma Verileri (Fueloil, Kömür vb.)

alanlarında detaylı analizler yapılmıştır.

Karbon Saydamlık Projesi kapsamında Yapılan Çalışmaların Detayları;

 • Hizmet araçlarımız daha az egzoz salınımı yapan araçlarla değiştirilmiştir.
 • Binamızda kullanılan ekipmanlardaki soğutucu gaz miktarı GWP ve ODP değerleri içerisindedir.
 • Binamızın dış cephesinde kullanılan güneş filmi sayesinde klimalar daha az çalıştırılmakta ve daha az sera gazı salınımı gerçekleştirilmektedir.
 • Binamızda enerji verimliliği ön planda tutulmuş olup, binamızın izolasyonu standartların üzerinde değerleredir.
 • Isıtma, soğutma sistemlerinin çalışma sistemi değiştirilmiş ve yaklaşık % 20 enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Bina içerisine verilen taze hava oranları uluslararası seviyenin üzerinde tutulmuştur.
 • Taze hava veren klima santralleri otomasyon sistemi üzerinden izlenerek, Binamıza verilen taze hava oranı sürekli kontrol altında tutulmaktadır.
 • Sigara dumanının bina içine girme riskinin olduğu noktalarda sigara içilmesi engellenmiştir.
 • Klima santrallerinde yüksek verimlilikte filtreler kullanılarak dış ortamdaki kirli havanın toz, kir ve zehirli gazlardan arındırılarak binamıza girmesi sağlanmaktadır.
 • Ofislerimizdeki aydınlatma sensörlerinin zaman ayarları yeniden düzenlenmiş ve yaklaşık % 6 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Bahçe aydınlatmalarının çalışma sistemi değiştirilmiş ve yaklaşık % 50 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Binamızdaki lavabo musluklarımıza, daha az su ile aynı etkiyi sağlayan su tasarruf aparatları takılmış ve su tüketimimizde % 20 civarında azalma gerçekleştirilmiştir.
 • Yeşil alanların su ihtiyacı damla sulama sistemi ve fıskiye yöntemi ile yapılarak suyun verimli kullanılması sağlanmaktadır.
 • Arıtılan artezyen suyu binamızda yeşil alanların sulanmasında ve lavabolarda kullanılmaktadır. Lavabolarda kullanılan atık suların Gri Su projesiyle arıtılarak tekrar rezervuarlarda kullanımı sağlanmaktadır.
 • Genel Müdürlük binamızın ofis katlarının temizliğinde sürdürülebilir temizlik malzemeleri daha temiz, daha güvenli, daha sağlıklı çevreye duyarlı ürünler kullanılmaktadır.
 • Ayakkabı tozlarının bina içerisine girmemesi için, bina girişlerinde minimum 3 metre uzunluğunda poliyamid yüzey, toz ve nem alıcı özelliğine sahip paspas kullanılmaktadır.
 • Yeni fotokopi makinesi sistemi ve geri dönüşüm için verilen atık kâğıtlar çerçevesinde;
  • 543 ağacın kesilmesi önlenmiştir.
  • 131.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
  • 5.655 m³ sera gazının doğaya salınımı engellenmiştir.
  • 895 m³ su tasarrufu sağlanmıştır.
  • 80 m³ depolama alanı tasarrufu sağlanmıştır.
 • Kâğıt atıklar yeniden değerlendirilmek üzere geri dönüşüme gönderilmektedir.
 • Atık pillerin doğaya karışmasını engellemek için Genel Müdürlük binamızda piller ayrıştırılarak toplanmaktadır. Bu kapsamda, yılda yaklaşık 50 kg atık pil ayrıştırılarak resmi atık toplama yetkilisi TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri) teslim edilmektedir.
 • Genel Müdürlük binamızın yeşil alanlarına düşük su tüketimi olan ve bölgemizin iklim koşullarına uygun bitki türleri dikilmiştir.
 • Genel Müdürlük binamızın ve çevresinin sürdürülebilir temizliği için doğaya saygılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı haşere ilaçları kullanılmaktadır.
 • Genel Müdürlük binamıza ulaşım personel servis araçları ile yapılmaktadır. Böylece toplu taşıma kullanılması ile birlikte karbon gazı salımı azaltılarak doğanın korunmasına yardımcı olunmuştur.
 • Binamızda yüksek verimli aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Aydınlatma armatürlerinde kullanılan floresan ampulleri düşük cıva içeren modellerden seçilmiştir.
 • Binamızın tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekânlarda çalışanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflenmiştir.

Bunların yanı sıra, CDP Türkiye 2018 İklim Değişikliği ve Su Raporu ’nda Bankamıza ayrı bir bölüm açılarak senaryo analizimiz paylaşılmış, bankacılık stratejisi ve enerji sektörü arasındaki güçlü bağlantıdan söz edilmiştir.

Albaraka Türk’ün senaryo analizi, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosuna dayanmaktadır. Bankacılık stratejisi ile enerji sektöründeki yatırım arasında güçlü bir bağlantı vardır. Bankamız, Paris Anlaşması'nın belirlediği kriterleri yerine getirme taahhütlerini güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Albaraka Türk'ün senaryo analizinin üç boyutu bulunmaktadır;

 • Herkes için Temiz Enerji: Banka herkes için sürdürülebilir ve temiz enerji sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, fosil yakıtların 2020 ve 2025 yılları arasında yıllık yüzde 20 oranında azaltılması bu senaryonun temel bir parçasıdır.
 • Yenilikçi Yatırım: Yeni teknolojilerin düşük karbonlu bir geleceğe yol açacağı aşikardır. Banka, yenilikçi teknolojilerin uygulanmasını yeni fonlama ürünleri ve işbirlikleriyle finanse etmeyi amaçlamaktadır.
 • Paris Anlaşmasına Katkıda Bulunmak: Türkiye; ulaştırma, enerji ve şehirleşme alanında yeni politika uygulamalarının yol haritasını sunarak, 2030 yılına kadar sera gazı miktarını standart ölçülerin yüzde 21 altına düşürmeyi taahhüt etmiştir. Banka'nın stratejisi, bu amacın gerçekleştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Banka, üç senaryo geliştirmiştir ve bu üç boyuta yönlendirilebilecek kaynakları üç senaryo altında tahmin etmiştir: İddialı, Yarı İddialı ve Mütevazı.

3. Yeşil Bina Projesi

Albaraka Türk özellikle Genel Müdürlük binasında gerçekleştirdiği sürdürülebilir çalışmaların belgelendirilmesi amacıyla 2016 yılında bir çalışma başlatmıştır.

Çalışma kapsamında karbon ayak izi, su ve enerji verimliliği, kullanılan malzeme ve kaynakların çevreye duyarlılığı, iç çevre kalitesi, inovasyon - bölgesel öncelikleri ve sürdürülebilirlik katkısı detaylıca incelenmiş ve Genel Müdürlük binamız Leed Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu sertifika ile, Albaraka Türk Genel Müdürlük Binası çevreye duyarlılık açısından Türkiye’nin LEED GOLD sertifikalı ilk Banka Genel Müdürlük Binası unvanını elde etmiştir.

4. Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bankamızda gerçekleştirilen çalışmalar şu şekildedir:

Önleme/Azaltım:

 • Fotokopi makineleri yeniden programlanarak, yazıcıya gönderilip unutulan ya da tekrar gönderilen gereksiz çıktıların önüne geçilmiş; cihazlarda önlü/arkalı yazdırma seçeneği varsayılan olarak ayarlanmıştır.
 • Atık kâğıtlar belediyelerin görevlendirmiş olduğu firmalara verilmektedir.
 • Genel Müdürlük binamızdaki lavabo musluklarımıza, suyun tazyikini arttırarak daha az su ile aynı etkiyi sağlayan su tasarruf aparatları takılmıştır.
 • Şube pazarlama araçlarına araç takip sistemi takılarak araç kullanımları detaylı olarak takip edilmektedir.
 • Genel Müdürlük binasının dış cephesi güneş filmi ile kaplanmıştır. Bu sayede binaya gelen güneş ışınları engellenmekte, soğutma sistemleri daha az çalıştırılmaktadır.
 • Atık pillerin doğaya karışmasını engellemek için Genel Müdürlük binamızda piller ayrıştırılarak toplanmaktadır.

Tekrar Kullanım:

 • Genel Müdürlük binası taşıma işlerinde kullanılan karton koliler yaklaşık 15 kez kullanılmakta, ekonomik ömrünü tamamlayan karton koliler ise belediyelerin geri dönüşüm tesislerine verilmektedir.
 • Bankamızdaki araç, gereç ve demirbaşların periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak yapılmakta ve bu sayede ekipmanlarımız uzun süre kullanılmaktadır.
 • Genel Müdürlük binası tuvaletlerinde, lavabolarında, havuz ve bahçe sulamalarında ve temizlik işlerinde şebeke suyu yerine artezyen suyu ve gri su kullanılmaktadır.

Satınalma:

 • Satınalma faaliyetlerimiz kapsamında çevreye duyarlı ürünler tercih edilmektedir.
 • Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletilerek önümüzdeki dönem çalışmalara devam edilecektir.
 • Bu projeler ışığında, Albaraka Türk Genel Müdürlük ve şubelerindeki bahsi geçen tüm faaliyetlerini yürüterek iklim değişikliğiyle mücadelesine devam edecektir.
 • Tüm bu çalışmalar çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi ve sürdürülebilirlik için Albaraka Türk yaklaşık 1.000.000 TL harcamıştır.