Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Malek Khodr Temsah

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 2003’te George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2006’da Thunderbird, the Garvin School of International Management’ta İşletme alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine 2003 yılında, Bank of America’da başladı ve ardından 2007- 2009 yılları arasında Londra merkezli European Islamic Investment Bank’ta devam etti. 2010 yılı itibarıyla Al Baraka Group’a katılan Temsah, 2014 yılına kadar kuruculuğunu üstlendiği sukuk masasında global sukuk portföyünden sorumlu olarak görevini sürdürdü. 2017 – 2020 yılları arasında BTI Bank’ta (Fas) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında Albaraka Türk’e katılan Temsah, 2017 - 2022 yılları arasında Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2021 ile Ağustos 2022 arasında yukarıda mezkûr görevinin yanında Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. Ağustos 2022’de Albaraka Türk Yönetim Kurulu tarafından Bankamızın Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Turgut Simitcioğlu

Genel Müdür Başyardımcısı

Lisans eğitimini 1989 yılında Suudi Arabistan’da, Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine 1990 yılında Albaraka Türk’te başlayan Simitcioğlu, 1990-1995 arasında Fon Kullanma Müdürlüğü’nde, 1995- 2001 arasında Merkez Şube’de çalıştı. 2001-2003 arasında önce Merkez Şube’de daha sonra da Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü’nde Yönetmen olarak, 2003-2009 arasında Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı. Aralık 2009’da Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Simitcioğlu, “Krediler Operasyon”, “Dış İşlemler Operasyon”, “Ödeme Sistemleri Operasyon”, “Bankacılık Hizmetleri Operasyon” ve “Risk Takip”ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttü. Ocak 2017’de İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Başyardımcılığı görevini üstlenen Simitcioğlu, 2018 ile 2022 yılları arasında Kredi Risklerinden Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı unvanıyla görev yaptı. Aralık 2022 itibariyle bankamızda Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ömer Emeç

Genel Müdür Yardımcısı

Strateji ve Dönüşüm

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İşletme alanında ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında tamamladı. Akademik çalışmalarını iş hayatıyla eş zamanlı olarak sürdüren Emeç, öğrencilik yılları boyunca Ekopolitik Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Profesyonel kariyerinde telekom ve bankacılık sektörlerinde strateji, araştırma, kurumsal performans, uluslararası iş geliştirme ve proje yönetimi gibi çeşitli sorumluluklar üstlenen Emeç, 2014 yılında çalışmaya başladığı Albaraka Türk’te 2017 yılına kadar Stratejist, 2017-2020 yılları arasında Başekonomist, 2020-2022 yılları arasında da Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürü olarak görev aldı. Emeç, 2022 yılı Ekim ayı itibariyle bankamızda Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görevini sürdürmekte ve Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’de (AlbarakaTech Global) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarında ekonomi yorumculuğu da yapan Emeç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif yöneticilik yapmakta ve akademik kariyerine finans yönetimi, merkez bankacılığı, bankacılıkta ve finansta özel konular gibi alanlarda dersler vererek devam etmektedir.

Umut Çakmak

Genel Müdür Yardımcısı

Finans ve İnsan Kıymetleri

Lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 2005 yılında Albaraka Türk Risk Yönetim Başkanlığı’nda başlayan Çakmak, 2022 yılına kadar sırasıyla Risk Yönetim Uzmanlığı, Risk Yönetim Başkan Yardımcılığı ve Risk Yönetim Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aralık 2022 itibarıyla “Mali İşler”, “Finansal Raporlama ve Bütçe Yönetimi”, “İnsan Kıymetleri” ve “Eğitim ve Kariyer Yönetimi” müdürlüklerinin kendisine bağlı olduğu Finans ve İnsan Kıymetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Yasemin Aydın

Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi Teknolojileri ve Dijital Kanallar Geliştirme

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü lisans, MBA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi yüksek lisans mezunu olan Aydın, profesyonel kariyerine 1996 yılında bankacılık sektöründe başladı. 1996-2011 yıllarında bu sektörde dijital bankacılık, kartlı ödeme sistemleri, bireysel bankacılık, ürün geliştirme, organizasyon, süreç gibi alanlarda pazarlama, operasyon, bilgi teknolojileri iş kollarında sistem analisti, proje yöneticisi, birim müdürü gibi farklı rollerde çalıştı. 2012-2017 yılları arasında çeşitli sektörlerde yeniden yapılanma, süreç geliştirme, dijitalleşme gibi konularda danışmanlık projeleri ve insan kaynakları alanında seçme ve değerlendirme faaliyetlerini yönetti. 2017 yılında Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürü olarak Albaraka Türk’te çalışmaya başladı. Temmuz 2020’de Direktör olarak atandı,  “Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme”, “Ödeme Sistemleri Operasyon” ve “Çağrı Merkezi” müdürlüklerinin sorumluluğunu üstlendi. Aralık 2022'den itibaren Bankamızda Bilgi Teknolojileri ve Dijital Kanallar Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A. Ş. (insha Ventures) ve Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’de (Albaraka Tech Global) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serhan Yıldırım

Genel Müdür Yardımcısı

Hazine ve Uluslararası Bankacılık

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Bir süre kıymetli maden sektöründe çalıştıktan sonra 2009 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası bünyesinde Dış İşler Müdürlüğü Hazine Birimi’nde göreve başladı. 2018 yılına kadar sırasıyla Döviz ve Kıymetli Madenler, Para Piyasası ve Kira Sertifikası İşlemleri servislerinde görev yaptıktan sonra 2019 yılına kadar Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü’nde yöneticilik sorumluluğu üstlenen Yıldırım, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2019-2022 yılları arasında Türkiye Emlak Katılım Bankası’nda Aktif Pasif ve Sermaye Piyasaları Birim Müdürü ve sonrasında Hazine Birim Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2022 itibarıyla Albaraka Türk’te Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile göreve başlayan Yıldırım, hâlen bankamızda Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Mehmet Emin Çonkar

Genel Müdür Yardımcısı

Kredi İzleme ve Hukuki Takip

Lisans eğitimini 1997 yılında Ankara Üniversitesi’nde İlahiyat Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Albaraka Türk Merkez Şube’de Şef unvanıyla başladı. 2019 yılına kadarki süreçte Merkez Şube’de Müdür Yardımcısı unvanıyla, Sefaköy ve İncirli şubelerinde Müdür unvanıyla görev aldı. 2019-2022 arasında Tahsilat Müdürü olarak görev alan Çonkar, Aralık 2022 itibarıyla bankamızda Kredi İzleme ve Hukuki Takipten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Serhan Akyıldız

Genel Müdür Yardımcısı

Tüzel Bankacılık

Lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında Albaraka Türk Merkez Şube’de Uzman olarak göreve başladı. 2008-2011 yılları arasında Osmanbey Şubesi’nde Müdür Yardımcılığı, 2011’den 2022 yılına kadarki süreçte sırasıyla Osmanbey, Topkapı ve Merkez şubelerinde Müdür unvanıyla görev yaptı. 2020-2022 arasında Kurumsal Satış Müdürü olarak görev yapan Akyıldız, Aralık 2022 itibarıyla bankamızda Tüzel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Uludağ

Genel Müdür Yardımcısı

Bireysel ve Özel Bankacılık

Lisans eğitimini 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini yine İşletme alanında 2013 yılında Gediz Üniversitesi’nde tamamladı. Bankacılık kariyerine 2004 yılında Albaraka Türk’te yönetici yetiştirme programı kapsamında Denizli Şubesi’nde Uzman Yardımcısı unvanıyla başladı. Sırasıyla Ankara/Şaşmaz, Manisa ve Bursa/Uludağ şubelerinde görev yaptı. 2017 yılında Ege Bölge Müdürlüğü görevini üstlenen Uludağ, Bölge Satış ve Tahsis Müdürlüğü görevini eş zamanlı olarak yerine getirdikten sonra 2019 yılında Ticari ve KOBİ Satış Müdürlüğü’ne Birim Müdürü olarak atandı. Pazarlama ve satış alanında bankamız organizasyonunda yer alan tüm kademelerde 16 yıl yöneticilik deneyimi bulunan Uludağ, genel müdürlük ve saha organizasyonu arasında geribildirim ve çözüm odaklılık kültürünün geliştirilmesi amacıyla bankacılık sektöründe ilk kez uygulamaya alınan ‘’Ombudsmanlık İş Ailesi’’ne Direktör/Ombudsman olarak atandı. Bu iş ailesinin “Tahkim ve İş Mükemmelliği” ismiyle doğrudan Genel Müdür’e bağlı kurumsal bir yapı haline getirilmesine öncülük etti. 2022 Aralık itibarıyla bankamızda Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Dr. Muhammet Faruk Torlak

Genel Müdür Yardımcısı

Krediler

Lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 2005 yılında Albaraka Türk’te Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 6 yıla yakın Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra 2011 Brunel Üniversitesi Londra’da Uluslararası Para, Finans ve Yatırımlar alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012-2022 yılları arasında Albaraka Türk’te sırasıyla “Ticari ve KOBİ Krediler Tahsis” ve “Kurumsal Krediler Tahsis” müdürlüklerinde 5 yıl Müdür Yardımcılığı, 6 yıl Birim Müdürü olarak görev aldı. 2022 yılında “KOBİ’ler ve Kurumsal Firmaların Borç/Öz Kaynak Kullanmalarını Belirleyen Faktörler ve Sektör Bazlı Farklılıklar” konulu doktora tezi ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. Aralık 2022 itibarıyla bankamızda Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Muzaffer Çölmek

Genel Müdür Yardımcısı

Operasyon

Lisans eğitimini 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Albaraka Türk’te Konya Sanayi Şubesi’nde başladı. Mayıs 2010 yılına kadar şubede aktif görev aldıktan sonra Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü bünyesindeki Finansal Kurumlar Servisi’nde göreve atandı. 2012 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında yine Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü uhdesindeki Harici Teminat Mektupları Servisi’nde görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar Müdürlüğü’nde Avrupa & Uzak Doğu ve 2014 yılından 2019 Mart ayına kadar ise Finansal Kurumlar Müdürlüğü’nde Afrika ve Amerika servislerinin yöneticiliğini yaptı. 2019 Mart ayından 2022 Aralık ayına kadar Finansal Kurumlar Müdürlüğü’nde Birim Müdürü unvanıyla görev yapan Çölmek, Aralık 2022 itibarıyla bankamızda Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.