Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Vergi ve harçlarınızı kredi kartlarınız ile İnternet Şubesi, Albaraka Mobil, Alo Albaraka (0850 222 5 666) ve şubelerimizden ödeyebilirsiniz. Ödeme yapabileceğiniz vergi türleri aşağıdaki gibidir:

 • Gelir Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • 6183 Tecilli Tahsilat
 • Yüksek Öğrenim Kredi Borcu
 • Veraset Ve İntikal Vergisi
 • Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
 • Ecrimisil Gelirleri
 • Tapu Harçları
 • Trafik Cezaları
 • Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
 • Geçiş Ücreti Ve İdari Para Cezası
 • Karayolları Geçiş Ücreti
 • İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli
 • Kimlik Kartı Satış Bedeli
 • Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç
 • Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası
 • 6001 Sayılı Kanunun 30/2.Maddesi Gereğince Verilen İpc
 • 6736, 7020 Ve 7143 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandırılan Borçlar
 • Yurtdışı Çıkış Harcı
 • Pasaport Harçları(Sadece Şubelerden Ödenebilir)
 • Sürücü Belgesi Harçları
 • Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
 • Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı