Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin varlık kiralama şirketi Bereket VKŞ aracılığı ile ihraç ettiği Türk Lirası cinsi kira sertifikalarına hem şubelerimiz aracılığı ile hem de internet şubemizden başvuruda bulunabilirsiniz. Albaraka Türk bünyesinde açmış olduğunuz yatırım hesabı varsa tasarruflarınızı güncel oranlarla kira sertifikalarında değerlendirebilir; yatırım hesabınız yoksa yine İnternet Şubemizdeki “Yatırım” menüsü üzerinden yatırım hesabı açarak işlem yapabilirsiniz.

Kira Sertifikası Nedir?

Kira sertifikası her türlü varlık ya da hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarıdır. Kira sertifikası satın alan yatırımcılar ihraca konu dayanak varlık ya da haklardan payları oranında gelir elde ederler.

Kira Sertifikalarının Özellikleri Nelerdir?

 • Kira sertifikaları sabit ya da değişken getirili olabilir.
 • Bankamızın ihraç ettiği kira sertifikalarına sahip olan yatırımcılar bu kıymetlerin bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce piyasa şartları dâhilinde bankamıza geri satılabilir.
 • Sabit getirili kira sertifikası ihraçlarında getiri önceden belirlenir. Bu sayede kira sertifikası satın alan yatırımcılar vade sonunda hesaplarına geçecek tutarları önceden bilebilirler. Kira sertifikası ihraçlarının getiri oranlarının ihraç bazında değişeceği unutulmamalıdır.
 • İhraçlarda somut dayanak varlıklar kullanılır.

Kira Sertifikası Nasıl Alınır?

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin varlık kiralama şirketi Bereket VKŞ aracılığı ile ihraç ettiği Türk Lirası cinsi kira sertifikalarına mobil ve internet şubemiz üzerinden, ya da size en yakın Albaraka Türk Şubesi'ne uğrayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Albaraka Türk bünyesinde açmış olduğunuz yatırım hesabı varsa tasarruflarınızı güncel oranlarla kira sertifikalarında değerlendirebilir; yatırım hesabınız yoksa yine Mobil ve İnternet Şubemizdeki “Yatırım İşlemleri” menüsü üzerinden yatırım hesabı açarak işlem yapabilirsiniz.

Bankamızın ihraç ettiği kira sertifikaları direkt olarak ihraçtan ya da ikincil piyasalardan alınabilmektedir.

 • İhraçtan Alım

Kira sertifikası ihraçları talep toplama ve ihraç tarihlerine ilişkin duyurular şubelerimiz aracılığıyla yapılmaktadır. Kira sertifikası ihraç takvimi için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kira sertifikası başvurularınızı dilerseniz şubelerimiz vasıtasıyla dilerseniz de internet şubemiz üzerinden yapabilirsiniz. Kira sertifikası ihracımıza internet şubemiz üzerinden katılmak isteyen müşterilerimiz aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Yatırım – Kira Sertifikası – Kira Sertifikası Yeni Başvuru

Yeni Başvuru Internet şube üzerinden gerçekleştirilecek Kira Sertifikası başvuruları duyurulan talep toplama tarihinin son günü saat 16:00’ya kadar yapılabilecektir.

 • İkincil Piyasadan Alım

Bankamız elinde bulunan çeşitli vade ve getiri yapısına sahip kira sertifikalarını ikincil piyasalarda müşterilerine sunmaktadır. İkincil piyasadan kira sertifikası satın almak için şubelerimizi ziyaret edebilir, internet ya da Albaraka Mobil üzerinden işlem yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı vasıtasıyla ikincil piyasalardan kira sertifikası almak isteyen müşterilerimiz aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yatırım – Kira Sertifikası – Alış

İkincil piyasalardaki kira sertifikası işlemlerinizi 10:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

 • Kira Sertifikasına Yatırım Yapmak İçin Yatırım Hesabı Gerekir mi?

Kira sertifikaları menkul kıymet olduklarından yalnızca yatırım hesaplarında saklanabilmektedir. Bu sebeple kira sertifikası almak isteyen yatırımcıların yatırım hesabına sahip olması gerekir. Yatırım hesabı olmayan müşterilerimiz şubelerimiz, internet ya da mobil şubemiz vasıtasıyla yatırım hesabı açabilirler.

Kira Sertifikasına Yatırım Yapmanın Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

 • Kira sertifikaları yatırımcılarına kısa, orta ve uzun vadeli sabit ya da değişken getirili yatırım yapabilme imkânı sağlamaktadır.
 • Kira sertifikaları temelinde dayanak varlıklar bulunmaktadır. Kira sertifikası satın alan yatırımcılar ihraca dayanak teşkil eden varlık ve haklardan payları oranında getiri elde ederler.
 • Kira sertifikaları likit varlıklardır. Dolayısıyla elinde kira sertifikası bulunan yatırımcılar bu kıymetleri işlem saatlerinde bankamıza geri satabilmektedir. Borsa İstanbul’da işlem gören kira sertifikalarımız ayrıca bu piyasalarda da alınıp satılabilmektedir.
 • Bankamız tarafından ihraç edilen kira sertifikaları teminat olarak kullanılabilmektedir. Bu kıymetleri portföylerinde bulunduran yatırımcılar sahip oldukları kira sertifikalarını teminat olarak göstererek bankamızdan finansman temin edebilmektedir. Anonim Şirket, Limited Şirket ve Paylı Komandit Şirket türündeki yatırımcıların kira sertifikalarından elde edecekleri kazançta stopaj kesintisi %0’dır. Dolayısıyla Bankamız itfa ödemelerinde bu kesimde bulunan yatırımcılardan stopaj kesintisi yapmaz. İlgili kazançlar kurumlar vergisine tabi olup beyana dayalı olarak kıymet sahibi tarafından ödenir. Diğer yatırımcı grubunda ise stopajlar aşağıdaki gibidir.
Yeni Oran
(23.12.2020 - 31.12.2020 Tarihleri arasında alınan kira sertifikaları için)
0-6 Ay : 5,00%
6 -12 Ay : 3,00%
1 Yıldan Uzun : 0,00%

Kira sertifikalarının vergilendirme esaslarını daha detaylı olarak incelemek için tıklayınız.

Not: İlgili oranlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değiştirilebilecektir.

Kira Sertifikası (Sukuk) Ve Bono Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kira Sertifikası Bono
1 Bir borç ilişkisi değildir. Belirlenmiş bazı varlık, proje veya hizmetlerdeki yatırcımların hisselerini ve haklarını temsil eden bir sermaye piyasası aracıdır. İhracı gerçekleştirenin borcunu temsil eden bir sermaye piyasası aracıdır.
2 Minimum %33 oranında maddi varlığa dayanma şartı vardır. Maddi bir dayanak varlık yok.
3 Her sukuk türünde olmasa da ihraç, dayanak olarak kulanılan varlık ve hak üzerinde yatırımcıya mülkiyet hakkı sağlar. Dayanak varlık kullanılmadığı için mülkiyet hakkı veya teminata bağlama gibi bir durum yoktur. Yatırımcılar alacaklarını doğrudan ihraçcıdan talep eder.
4 İhraçcı tarafından garanti edilmez. İhraçcı tarafından garanti edilir.
5 Faizsiz Bankacılık Prensiplerine-İslami Finans İlkelerine- uygun amaçlara göre ihraç gerçekleştirilir. Bir ilke vaya prensibe uygun amaç olmaksızın ihraç edilebilir.
6 Yatırımcılar söz konusu dayanak varlıklardan veya projelerin performansından payları oranında etkilenirler. Herhangi bir dayanak varlık olmadığı için yatırımcılar sadece ihraçcının finansal durumundan etkilenirler.

Nitelikli Yatırımcılara Yönelik Kira Sertifikası İhracı ile Halka Arz Kira Sertifikası İhracı Arasında Nasıl Bir Fark Vardır?

İhraçlar, yurtiçinde-Türk Lirası - ya da yurtdışında-yabancı para , cinsinden nitelikli yatırımcılara yönelik veya halka arz şeklinde gerçekleştirilmektedir.. Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraçlara sadece nitelikli yatırımcı şartlarını karşılayan yatırımcılar katılabilirken; halka arz kira sertifikası ihraçlarına ise minimum katılım tutarını karşılayan her yatırımcı katılabilmektedir. Nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar sınırlı sayıda müşteriyi içerecek şekilde tahsisli olarak da yapılabilmektedir. SPK tebliğince aşağıdaki niteliklere sahip olan yatırımcılar nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır. SPK’nın ilgili tebliğine göre;

 • Aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri
 • Konut ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri
 • Emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, kamu kurumları Sermaye piyasası ihraç araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk Lirası ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip gerçek veya tüzel kişiler (tüzel kişiler için aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. ) nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

Kira Sertifikası(Sukuk) İslami Finans İlkelerine Uygun Bir Finansman Çeşidi Midir?

İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafınca uygunluk verilen kira sertifikası ürününe ilişkin bankamızın danışma kurulunca yayınlanan uygunluk-icazet- belgesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kira Sertifikalarının Getiri Oranı Nasıl Belirlenir?

Bankamız kira sertifikası ihraçlarında getiri oranlarını o günkü piyasa koşullarını gözeterek belirlemekte ve ihraçtan önce yatırımcılara duyurmaktadır.

Kira Sertifikalarının Getiri Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Kira sertifikalarının getirilerini hesaplamak için buraya tıklayarak hesaplama modülüne erişim sağlayabilirsiniz.

Vade Sonunda Ödemeler Nasıl Hesaba Geçer?

Kira sertifikalarında kupon ya da anapara ödemeleri vade sonunda otomatik olarak yatırımcının cari hesabına geçmektedir. Yatırımcıların vade sonunda herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Eğer vade sonunda müşteriler yatırımlarını kira sertifikasında değerlendirmeye devam etmek istiyorsa tekrar talepte bulunmaları gerekmektedir.

Kira Sertifikaları Kimlere Yönelik İhraç Edilebilir?

Kira sertifikaları Nitelikli Yatırımcılara Yönelik olarak ya da Halka Arz yöntemiyle ihraç edilebilir. Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraçlara sadece “Nitelikli Yatırımcılar” katılabilirken halka arz yöntemiyle yapılan ihraçlara “Herkes” katılabilir.

Nitelikli Yatırımcı Kime Denir?

Nitelikli yatırımcı; yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ev, araba, arsa tarla vb. varlıklar likit olmadığından bu hesaplamaya dahil edilmez.

Kira Sertifikası(Sukuk) Çeşitleri Nelerdir ?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kira Sertifikaları Tebliği’nin 4. maddesinde kira sertifikası çeşitleri şu şekilde sıralanmıştır: a- Yönetim Sözleşmesine Dayalı b- Alım-Satıma Dayalı c- Sahipliğe Dayalı d- Ortaklığa Dayalı e- Eser Sözleşmesine Dayalı