Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan ek (ilave) ücretlerin teminat altına alındığı bir sigortadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Katılım Emeklilik’in anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretler Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tam Katılım Sağlık Sigortası Özel Şartları kapsamında teminat altına alınmıştır.

Katılım Emeklilik’in anlaşmalı olduğu kurumlarda geçerli olan limitsiz yatarak tedavi teminatı ve yılda 8 defalık hak içeren Ayakta Tedavi teminatı içerir. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere Kara Ambulansı hizmeti de sunulmaktadır.

Tamamlayıcı Sigortası’ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler faydalanabilir. Katılım Emeklilik tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, T.C. sınırları dâhilinde ikamet eden kişiler sigortaya kabul edilirler. Bu sigorta, 15 günden büyük ve 59 yaşından küçük kişileri teminat altına alır. 15 günden büyük ve 18 yaşından küçük çocuklar tek başına sigortalanmamakla birlikte bu yaş aralığındaki çocuklar en az bir ebeveynle birlikte sigortalanabilir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Katılım Sigorta A.Ş., Neova Sigorta A.Ş. ve Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. acentesidir.