Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca yararlanabilecekleri ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin sağlık giderleri, anlaşmalı sağlık kurumlarında poliçede yazılı limit ve oranlar dâhilinde karşılanır.

Yabancı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yatarak Tedavi

 • Acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler
 • Medikal ve cerrahi yatış
 • Operatör doktor
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Oda, yemek ve refakatçi giderleri
 • Yoğun bakım
 • Evde bakım
 • Suni (Yapay)uzuv

Ayakta Tedavi

 • Doktor muayene
 • İlaç giderleri
 • Görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Fizik tedavi teminatı (Yıllık 15 seans)

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Katılım Sigorta A.Ş., Neova Sigorta A.Ş. ve Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. acentesidir.