Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Kritik Hastalıklar Sigortası ile kendinizi ve sevdiklerinizi bugünden güvence altına alabilirsiniz.

Kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme durumlarında alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Yaşam kaybı halinde de sevdiklerinizi mağdur bırakmazsınız.

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen, vefat tazminatı olarak sigortalının lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Kritik Hastalıklar Teminatı

Teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda adı geçen kritik hastalıklardan biri için hayatınızda ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunuzda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından riskin gerçekleşmesi halinde ödenir.

Bu teminat içerisinde 13 kritik hastalık bulunur:

 • Kanser
 • Kalp Krizi
 • Hastalık sonucu inme(Felç)
 • MS
 • Böbrek Yetmezliği
 • Aort Ameliyatı
 • Koroner Arter Bypass Ameliyatı
 • Kalp Kapakçığı Ameliyatı
 • Ana Organ Nakli
 • Koma
 • Paralizi
 • Körlük
 • Önemli Yanıklar

Daha detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Katılım Sigorta A.Ş., Neova Sigorta A.Ş. ve Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. acentesidir.