Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Kredi Hayat Sigortası ile olası bir maluliyet ve vefat durumunda, kalan kredi tutarı Katılım Emeklilik tarafından bankaya ödenir.

Sigorta süresi, finansman süresi ile eş değerdir. Sigorta tutarı finansman sözleşmesinde belirlenen geri ödeme planındaki borç tutarı kadardır. Yaşam kaybı durumunda poliçede belirtilen teminat tutarı, Katılım Emeklilik tarafından ilgili banka şubesine ödenir. Kredi borcu kapatıldıktan sonra, varsa kalan tutar sigortalının lehtarlarına ödenir.

Kredi Hayat Sigortası ürünümüzde primi etkileyen faktörler şunlardır;

  • Yaşınız
  • Kredi süreniz
  • Prim ödeme şekliniz (peşin/aylık)
  • Kredi tutarınız
  • Sağlık durumunuz

Daha detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Katılım Sigorta A.Ş., Neova Sigorta A.Ş. ve Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. acentesidir.