Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Ayrıcalıklı Çözümler

Gençlerin ihtiyaçlarına yepyeni bir bankacılık hizmeti sunan Trend ile tanışın!

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPIMIZ

Sürdürülebilir Bankacılık Programı; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğe bağlı 2 komite tarafından yönetilmektedir.

1. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi

1.1 Komite Üyeleri

 • Mehmet Asutay - Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı
 • Ibrahim Fayez Humaid Alshamsı - Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Üyesi
 • Mustafa Büyükabacı - Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Üyesi

1.2 Komitenin Teşkili ve Amacı

Komite 3 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komitenin amacı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları dikkate alarak, Bankamızın temel değerlerine ve etik ilkelerine uygun politikaları Banka nezdinde tesis etmektir.

1.3 Komitenin Görevleri

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik farkındalığının kurum içinde içselleştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir bankacılık hedefini somut bir biçimde ortaya koymak ve uzun vadeli değerler oluşturmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte Banka faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasına öncelik verir.
 • Çevreyi koruma bilincini Bankanın tüm kademelerinde öncelik haline getirir; gerekli etik kuralları oluşturur, tüm bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar.
 • Bankanın vizyon ve misyonu ile uyumlu kurum kimliğini ve anlayışını tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına anlatabilecek Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi için Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi’ne yönlendirmelerde bulunur.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları takip ederek, Bankanın temel değerleri ve etik ilkeleriyle örtüşen projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
 • Banka faaliyetlerinin topluma olan etkilerini değerlendirir.
 • Banka faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri ile bu çerçevede alınan önlemleri denetler.
 • Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi’nin rapor ettiği konuları görüşerek, sonuçlandırılması için gerekli kararları verir.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında ABG’nin ilgili komitesi ile koordineli olarak çalışır.

2. Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi

2.1 Komite Üyeleri

 • Melikşah Utku - Genel Müdür – Komite Başkanı
 • Mustafa Çetin – Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı – Komite Üyesi
 • Hasan Altundağ - Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı – Komite Üyesi
 • Süleyman Çelik - İnsan Kıymetleri ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı - Komite Üyesi
 • Malek Khodr Temsah - Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı - Komite Üyesi
 • Mevzuat ve Uyum Başkanı
 • İnsan Kıymetleri Müdürü
 • İdari İşler Müdürü
 • Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürü
 • Yatırımcı İlişkileri Müdürü
 • Stratejik Planlama Müdürü
 • Ürün Yönetimi Müdürü
 • İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü
 • Pazarlama Birim Müdürü

2.2 Amaç

Bankanın gerçekleştireceği Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetleri için yapılacak çalışmaları değerlendirmek, gerekli düzeltme ve yönlendirmeleri yaparak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin onayına hazır hale getirmek amacıyla oluşturulmuştur.

2.3 Komitenin Teşkili

Komite genel müdür başkanlığında 4 genel müdür yardımcısı ve 1 başkan ve 8 birim müdüründen oluşur.

Komitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları;

Finans ve Strateji, Pazarlama, Hazine ve Finansal Kurumlar, İnsan Kıymetleri ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcıları ile yukarıda bahsi geçen Başkan ve Müdürler tarafından takip edilir.

Komitenin sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları;

İnsan Kıymetleri ve İdari İşler, Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcıları ile İnsan Kıymetleri, İletişim ve Marka Yönetimi, Stratejik Planlama Müdürleri tarafından takip edilir.

Komitenin iletişim alanındaki çalışmaları;

Tüm Genel Müdür Yardımcıları ve İletişim ve Marka Yönetimi tarafından takip edilir.

2.4 Komitenin Görevleri

 • Bankanın vizyon ve misyonuyla uyumlu, kurum kimliğini ve anlayışını tüm topluma, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza anlatabilecek Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerini hayata geçirir.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin aldığı kararların uygulanmasını takip eder.
 • Banka adına hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin zamanlaması, mecrası ve bütçesiyle ilgili Stratejik Planlama Müdürlüğü’nden gelen talepleri değerlendirerek karar verir.
 • Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde önerilen Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin ön değerlendirmesini yapar, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi gündemine taşır ve hayata geçirilen projeleri takip eder.
 • Belirlenen konularda yapılacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bütçe, konsept, prodüksiyon ve iş ortakları onaylarını verir.
 • Yıllık ve periyodik olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk raporlarını onaylar