Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Ayrıcalıklı Çözümler

Gençlerin ihtiyaçlarına yepyeni bir bankacılık hizmeti sunan Trend ile tanışın!

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPIMIZ

Sürdürülebilir Bankacılık Programı; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğe bağlı 2 komite tarafından yönetilmektedir.

1. Sürdürülebilirlik Komitesi

1.1 Komite Üyeleri

 • Mehmet Ali Gökçe - Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı
 • Ibrahim Fayez Humaid Alshamsı - Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Üyesi

1.2 Komitenin Teşkili ve Amacı

Komite 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komitenin amacı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları dikkate alarak, Bankamızın temel değerlerine ve etik ilkelerine uygun politikaları Banka nezdinde tesis etmektir.

1.3 Komitenin Görevleri

  Komite;

  • Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; Bankanın vizyonu, misyonu ve kurumsal değerlerini tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına aktarabilecek sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi,
  • Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslararası uygulama ve standartların takip edilmesi ile proje ve çalışmaların bu uygulama ve standartlara uygun hale getirilmesi,
  • Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarının oluşturulması ve şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ile sürdürülebilirlik performansının takip edilmesi,
  • Çevresel, sosyal ve yönetişim sisteminin kurulması ve kredi risk değerlendirme sistemi ile entegre edilmesi,
  • İklim değişikliği risk, fırsat ve hedeflerinin belirlenerek gerekli raporlamaların gerçekleştirilmesi

  konularında Bankanın ilgili prosedürleri çerçevesinde Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’ne yönlendirmelerde bulunur.

 • Sürdürülebilirlik Komitesi onayına sunulan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini değerlendirir ve projelere ilişkin karar alır.
 • Gerçekleştirilen proje ve çalışmaların toplum üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini ve bu çerçevede alınan önlemlerin denetlenmesini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin raporladığı konuları görüşerek, sonuçlandırılması için gerekli kararları alır.
 • Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında ABG’nin ilgili birimi ile koordineli olarak çalışır.

2. Sürdürülebilirlik İcra Komitesi

2.1 Komite Üyeleri

 • Melikşah Utku - Genel Müdür – Komite Başkanı
 • Mustafa Çetin – Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı – Komite Üyesi
 • Süleyman Çelik - İnsan Kıymetleri ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı - Komite Üyesi
 • Ömer Emeç - Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü

2.2 Amaç

Bankanın gerçekleştireceği Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetleri için yapılacak çalışmaları değerlendirmek, gerekli düzeltme ve yönlendirmeleri yaparak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin onayına hazır hale getirmek amacıyla oluşturulmuştur.

2.3 Komitenin Teşkili

 • Komite başkanı Genel Müdür’dür. Komite üyeleri Finans, Pazarlama, İnsan Kıymetleri ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcıları ile Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü müdürüdür.
 • Komitenin raportörlük ve sekretarya görevleri Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü’nün belirlediği bir kişi tarafından yapılır. Belirlenen kişinin oy hakkı yoktur.

2.4 Komitenin Görevleri

 • Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; Bankanın vizyonu, misyonu ve kurumsal değerlerini tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına aktarabilecek sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi’ne öneride bulunur.
 • Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını oluşturur, şirket faaliyetlerine entegre eder ve sürdürülebilirlik performansını takip eder.
 • Çevresel, sosyal ve yönetişim sistemini kurarak kredi risk değerlendirme sistemi ile entegre edilmesi için çalışır.
 • İklim değişikliği risk, fırsat ve hedeflerini belirler ve gerekli raporlamaları gerçekleştirir.
 • Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslararası uygulama ve standartları takip eder, proje ve çalışmaların bu uygulama ve standartlara uygun olmasını denetler.
 • Gerçekleştirilmesi talep edilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin bütçesi, kapsamı ve ortakları hakkında değerlendirmelerde bulunarak Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayına sunar ve hayata geçirilen projeleri Sürdürülebilirlik İcra Komitesi toplantılarında değerlendirir.
 • Gerçekleştirilen proje ve çalışmaların toplum üzerindeki etkisini değerlendirir ve bu çerçevede alınan önlemleri denetler.