Fon, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Albaraka Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Size en yakın Albaraka Türk Şube’mize uğrayarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu satın alabilirsiniz.