Gayrimenkul Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Gayrimenkul yatırım fonları gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen ancak gayrimenkullerin fiziki sorunları, alım-satımı, kiralanması gibi işlemlerle ilgilenmek istemeyen yatırımcılara likit bir yatırım imkanı sağlamaktadır. 

Fonlar genel olarak portföydeki gayrimenkullerin   değer artışından ve kira getirilerinden gelir üretmekte ve fonların fiyatı da bu iki ana kalem üzerinden belirlenmektedir.

Albaraka Portföy Gayrimenkul yatırım fonları bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Size en yakın Albaraka Türk Şube’mize uğrayarak Gayrimenkul Yatırım Fonu satın alabilirsiniz.