Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Albaraka Türk’te Hisse Senetleri seçimi “Katılım Bankacılığı” prensipleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Katılım Endeksi Kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Bu kapsamda endeksteki faaliyet alanımız şu şekilde düzenlenmiştir.

1-) Temel prensip olarak aşağıdaki işlemleri yapan şirketlerin Hisse Senedi işlemleri bünyemizde yapılmamaktadır.

 • Alkollü içki üretim ve ticareti,
 • Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
 • Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
 • Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
 • Faizli finans işlemleri,
 • Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
 • Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
 • İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
 • Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
 • İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
 • Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.

2-) Albaraka Türk’ten yapacağınız Hisse Senedi işlemlerine dahil edilebilecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır.

Şirketlerin;

 • Toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı yüzde 33’ten,
 • Faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı yüzde 33’ten,
 • Yukarıda bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da yüzde 5’ten

az olması gerekmektedir.

Albaraka Türk tarafından, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören Hisse Senetlerinin Katılım Endeksi kriterlerine uyup uymadığının kontrolü 3 ayda bir 4 kez yapılır.

Yapılan bu inceleme neticesinde 2 dönem üst üste katılım endeksi kriterlerine uymayan Hisse Senetlerinin sadece satışına izin verilecek; Katılım Endeksi kriterlerine uyum sağlayana kadar bu tür Hisse Senetlerinden alış yapılamayacaktır.