Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yousef Hassan KHALAWI

Başkan

Sayın Yousef Khalawi, lisans öğrenimini İmam Muhammed Bin Suud İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra karşılaştırmalı fıkıh, uluslararası yatırım, tahkim ve uyuşmazlıkların çözümü konularında uzmanlaşmıştır. Hukuk eğitimini Frankfurt, Cenevre ve Londra'da çeşitli uluslararası hukuk ve danışmanlık firmalarında almıştır. Dünya çapında 70'den fazla ülkede çok sayıda yatırımcıya sahip birçok şirket kurmuş, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği, denetim ve yönetim komitelerinin başkanlığını yapmıştır. Sayın Khalawi şu anda İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Halen dünya çapında çok sayıda önemli şirketin yönetim kurulu üyesi ve Bahreyn'deki İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarda Mütevelli Heyeti üyesidir. Ayrıca İslam Fıkıh Akademisi ana konsey üyesidir. Sayın Yousef Khalawi aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'ndaki en yüksek tahkim otoritesi olan Riyad'daki Suudi Ticari Tahkim Merkezi- SCCA'nın yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Başkan Vekili

1945 yılında Balıkesir’de doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra imam hatip lisesini ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü ve İstanbul Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. İslam Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983 yılında bitirdi. 1998 yılında Doçent unvanını kazanan Döndüren, Prof. Dr. unvanı ile çalışmalarına devam etmektedir. 1973’ten 1986 yılına kadar İslam Hukuk ve Fıkıh Usulü akanında öğretim üyesi olarak sırasıyla Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan Döndüren, 1986 yılında Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti üzerine bir süre bu üniversitede çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Kendisinin, İslam Hukuku ve İslam İktisadı alanında yayınlanmış; İslam Hukukuna Göre Alım Satımda Kar Hadleri, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami yaklaşımlar, İbni Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü olmak üzere çeşitli eserleri ve çok sayıda makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslami Bankacılık, Mudârabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para Vakıfları, İşçi ve İşveren gibi Katılım Bankacılığı ve günümüz ekonomisi ile ilgili birçok araştırmaları bulunmaktadır. Halen, Faizsiz Bankacılık konusunda çalışmaları devam etmekte olup çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve danışma kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Yine aynı çerçevede seminer ve eğitimler vermektedir. Döndüren, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA

Üye

Necmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. İslam hukuk tarihi, modernleşme ve fıkıh, 19. Yüzyıl iktisadi ve hukuki dönüşümler, İslam hukuk literatürü, İslam ekonomisi, şirketler hukuku ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku ve ekonomisi alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok kitap ve makale çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.