Menkul Kıymet Yatırım Fonları bir havuzda toplanan birikimlerin kira sertifikası, hisse senedi gibi çeşitli sermaye piyasası araçlarına dengeli bir şekilde dağıtılması suretiyle yatırımla değerlendirilmesi işlemidir.

Albaraka Türk’ten açtıracağınız yatırım fonu ile elde edeceğiniz avantajlar aşağıdaki gibidir:

  • Profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetim,
  • Piyasalar, uzmanlar tarafından sürekli takip edilerek yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi,
  • Vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunulması,
  • Kolaylıkla nakde çevrilebilme özelliği,
  • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle, fonun işlemiş geliri ile birlikte gerek ihtiyaç kadarını gerekse tamamının istendiği anda paraya çevrilebilmesi olanağı,
  • Küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortak olma avantajı,
  • İşlemlerden komisyon masrafı alınmaması.

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Nasıl Satın Alınır?

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını Mobil ve İnternet şubemiz üzerinden ya da en yakın Albaraka Türk Şube’mize uğrayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca “Başvuru Formu”nu doldurabilirsiniz; formu doldurduğunuzda şubelerimiz sizinle iletişime geçeceklerdir. Yatırım Hesabınız yok ise yine aynı kanallarımız üzerinden yatırım hesabınızı da açabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarınız nelerdir?

Yatırım Fonu alım satımını şubelerimizden, internet ve mobil bankacılık kanallarımızdan işlem saatleri dahilinde yapabilirsiniz. Albaraka Portföy Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına ait detaylı bilgilere erişmek için tıklayınız.

RBV- ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Fonun %80’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında; diğer %20’si ise yine Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun daha likit yatırım araçlarında değerlendirilmektedir. Günlük yatırıma imkan veren bir menkul kıymet yatırım fonudur. Bu fonumuz ile birikimlerinizi, yüksek likidite ve kısa vadede değerlendirme imkanı bulursunuz.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

İnternet ve Mobil Bankacılık üzerinden, ya da şubelerimize gelerek 7/24 işlem yapabilirsiniz. Fonun 7/24 işleyişi hakkında detaylı bilgi için RBV Fonunun 7/24 İşleyişi nasıl olmaktadır?” sorusunu inceleyebilirsiniz.” TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

PVK- ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fonun içerisinde bir veya birden fazla, ağırlıklı ortalaması 25-90 gün olacak şekilde Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun yatırım aracı yer alabilmektedir. Sadece nitelikli yatırımcıların alabileceği, günlük yatırıma imkan veren bir menkul kıymet yatırım fonudur. Birikimlerinizi, yüksek likidite ve kısa vadede değerlendirme imkanı bulursunuz.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

09:00 – 12:30 Arası işlem görmektedir. Alım ve Geri Satış T+0’dır. Hesabınızdan anında fon alım yapabilir, fonunuzu satarken de anında hesabınıza geçişini sağlayabilirsiniz.

TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

RBA- ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Birikimlerinin bir kısmını altın ile değerlendirmek ve altının TL cinsi seyrine paralel bir getiri sağlamak isteyen tasarruf sahiplerine imkân sağlar. Fon, devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparken, bu enstrümana yatırım yapan tasarruf sahiplerine piyasa şartları paralelinde ek değer yaratacak stratejiler de kullanır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak; Borsa’da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında; diğer %20’si ise yine Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun daha likit yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

09:00 – 13:30 Arası: Alım ve Geri Satış: T+1

13:30 – 17:00 Arası: Alım ve Geri Satış: T+2

TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

RBK- ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Birikimlerinin bir kısmını döviz ile değerlendirmek ve dövizin TL cinsi seyrine paralel bir getiri sağlamak isteyen tasarruf sahiplerine yatırım imkânı sağlar. Fon, devamlı olarak döviz ve dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparken, bu enstrümana yatırım yapan tasarruf sahiplerine piyasa şartları paralelinde ek değer yaratacak stratejiler de kullanır. Fon portföyü ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarında, portföyün diğer kısmı ise altın, vaad sözleşmesi, katılma hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

09:00 – 13:30 Arası: Alım T+1 Geri Satış: T+3

13:30 – 17:00 Arası: Alım T+2 Geri Satış: T+4

TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

RBH- ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi yoğun fon)

Birikimlerini yurtiçi hisse (pay) senetleri ile çeşitlendirmek isteyen yatırımcılarımıza kolayca yatırım yapma imkanı sağlar. Fon, profesyonel yatırım süreçleri paralelinde alınan pozisyonlarla yatırımcısına ek değer yaratmayı hedefler. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak; Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarında; diğer %20’si ise yine Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun daha likit yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

09:00 – 13:30 Arası Alım:T+1 ve Geri Satış: T+2

13:30 – 24:00 Arası Alım: T+2 ve Geri Satış: T+3

TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

RBT- ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Birikimlerini enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı ve bunun yanı sıra getiri de sağlamayı hedefleyen tasarruf sahiplerine yatırım imkânı sağlar. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında; diğer %20’si ise yine Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun daha likit yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.

İşlem Saati ve Takas Süresi:

09:00 – 13:30 Arası: Alım ve Geri Satış: T+1

13:30 – 17:00 Arası: Alım ve Geri Satış: T+2

TEFAS üzerinden fon detaylı analizi için tıklayınız.

Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonunun (RBV) 7/24 işleyişi nasıl olmaktadır?

RBV- Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu ile;

Günlük getiri sağlayabilir, fonunuzun tamamını ya da bir kısmını istediğiniz an (7/24) nakde çevirebilirsiniz.

RBV Fonunun 7/24 işleyişi aşağıdaki şekildedir;

İşlem Saati

Müşteriye Fon Satış

Müşteriden Fon Geri Alış

Talebin Gerçekleşme Tarihi

Talebin Gerçekleşme Fiyatı

Talebin Gerçekleşme Tarihi

Talebin Gerçekleşme Fiyatı

İş Günlerinde 08:30 - 12:30

İşlemin yapıldığı gün

İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat

İşlemin yapıldığı gün

İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat

12:30 - Yeni fiyat girişi

İşlemin yapıldığı gün

İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat

İşlemin yapıldığı gün

İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat

Yeni fiyat girişi yapıldığı an ile bir sonraki ilk iş günü 00:00

İşlemin yapıldığı gün

Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat

İşlemin yapıldığı gün

Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen yeni fiyattan küçük olanı

İş günlerinde 00:00 - 08:30

İşlemin yapıldığı gün

İlk iş günü için ilan edilen Fiyat

İşlemin yapıldığı gün

İlk iş günü için ilan edilen fiyat

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında işlem komisyonu var mıdır?

Yatırım fonu alım satımına dair herhangi bir komisyon bulunmamaktadır.

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında vergi nasıl uygulanır?

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satımı üzerinden oluşan kazancı, %10 oranında stopaja tabidir. Tüzel kişiler için ise stopaj kesintisi yapılmamaktadır.

Portföyünde en az %51 hisse senedi taşıyan yatırım fonlarından elde edilen kazançtan gerçek/tüzel kişi fark etmeksizin stopaj kesintisi yapılmamaktadır.

Elde edilen kâr FIFO (İlk alınan ilk satılır) kuralına göre hesaplanmakta ve stopaj kesintisi bu kâr tutarı üzerinden kesilmektedir.

Yatırımcı fonunu satmadığı sürece vergi ödemek zorunda değildir.

Günlük fon alış-satış fiyatlarını nereden izleyebilirim?

Fon fiyatlarını hem internet ve mobil şubemiz üzerinden hem de www.tefas.gov.tr üzerinden görebilirsiniz.

Yatırım Fonu emirlerimi iptal edebilir miyim?

Yatırım fonu emir iptal taleplerinizi, emir iptal son saatine kadar Mobil & İnternet bankacılığımız aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İptal son saati geçen emirler için iptal işlemi yapılamamaktadır. Emir iptali, Mobil/İnternet şubedeki Yatırım İşlemleri – Yatırım Fonu İşlemleri – Emirler adımları takip edilerek yapılabilmektedir.