Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Pratik Emeklilik’e aylık 410 TL ve üzeri katkı payıyla katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla yapabilirsiniz.

Tasarruflarınız %30 devlet katkısıyla artarak çoğalır. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Pratik Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmamaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

Başvuru Bilgileri

Pratik Katılım Emeklilik Planı’nı müşterimiz iseniz, Albaraka Mobil ya da İnternet Şubemizdeki "Sigorta İşlemleri" menüsünden yada Şubelerimizden yaptırabilirsiniz. Müşterimiz değilseniz, görüntülü görüşme veya kurye süreci ile müşterimiz olarak hemen pratik Katılım Emeklilik Planına sahip olabilirsiniz.

BES Planı Hakkında

Pratik Emeklilik Planı Detayları

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Sözleşmenin 5. yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak **ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından, ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden düşürülür.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ***ABAÜ dikkate alınmaktadır.

Beşinci yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez.

***Bireysel emeklilik sistemindeki birikimleriniz sizin belirleyeceğiniz fonlara yönlendirilir. Dilerseniz hazır fon dağılımını seçebilir, dilerseniz de tercihinize göre plan dâhilinde sunmuş olduğumuz fon dağılımları içinden bir tercih yapabilirsiniz.

Yönetim Gider Kesintisi

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

1. Yıl için ABAÜ * %6 TL

2. Yıl için ABAÜ * %6 TL

3. Yıl için ABAÜ * %6 TL

4. Yıl için ABAÜ * %6 TL

5. Yıl için ABAÜ * %6 TL

aylık olarak birikimden tahsil edilecektir

Planda tanımlı olan birikimden düşürülecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacaktır. Birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak;

Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden düşürülecektir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları, ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden düşürülecektir.

Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.

*Minimum katkı payı her yıl enflasyon oranında değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için pratik katılım emeklilik planında bu tutar 410 TL dir.

**ABAÜ: Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılındaki Aylık Brüt Asgari Ücret’i ifade eder.

***Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan bireysel emeklilik yatırım fonları; Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş., K.T. Portföy Yönetimi A.Ş., Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

****Pratik katılım emeklilik planı mesafeli satış olarak sunulmaktadır.