Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’na aylık 870 TL ve üzeri katkı payıyla katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz.

Tasarruflarınız %30 devlet katkısıyla artarak çoğalır. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmamaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

BES Planı Hakkında

Hesaplı Emeklilik Planı Detayları

Sözleşmenin 5. yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılında uygulanacak **ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından, ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden düşürülür.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihinin ilgili takvim yılında uygulanacak **ABAÜ dikkate alınmaktadır.

Beşinci yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez.

Mevcut gelir düzeyiniz ve emeklilik dönemine ait beklentilerinizi de göz önüne alarak katkı payı tutarını siz belirlersiniz. Kendi tasarrufunuz olduğu için minimum limit üzerinden istediğiniz kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizi kredi kartı ve banka hesabı aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aylık düzenli katkı payı ödemeleri dışında da kumbaranıza tasarruf yapar gibi bireysel emeklilik hesabınıza para yatırabilirsiniz. Bu yapılan ödemeler ara ödeme olarak geçmektedir.

***Bireysel emeklilik sistemindeki birikimleriniz sizin belirleyeceğiniz fonlara yönlendirilir. Dilerseniz hazır fon dağılımını seçebilir, dilerseniz de tercihinize göre plan dâhilinde sunmuş olduğumuz fon dağılımları içinden bir tercih yapabilirsiniz.

Yönetim Gider Kesintisi

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

1. Yıl için ABAÜ * %7 TL

2. Yıl için ABAÜ * %5 TL

3. Yıl için ABAÜ * %5 TL

4. Yıl için ABAÜ * %5 TL

5. Yıl için ABAÜ * %5 TL

tahsil edilecektir.

Planda tanımlı olan birikimden düşürülecek kesinti tutarları, mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacaktır.

Birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak;

  • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden düşürülecektir.
  • Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden düşürülecektir.
  • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin, hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda; bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez.
  • Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu olan sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.

*Minimum katkı payı her yıl enflasyon oranında değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için hesaplı emeklilik planında bu tutar 870 TL’dir.

**ABAÜ: Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılındaki Aylık Brüt Asgari Ücret’i ifade eder.

***Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan bireysel emeklilik yatırım fonları; Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş., K.T. Portföy Yönetimi A.Ş., Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.