Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

24 yaşından küçükseniz Albaraka Türk’te açacağınız Çeyiz Hesabı’yla hem %25’e varan devlet katkısından yararlanabilir hem de yüksek kâr paylaşım oranıyla birikiminize birikim katabilirsiniz!

Özellikler

 • Yalnızca TL olarak açılabilir.
 • 3 yıl vadeli Birikimli Katılma Hesabı olarak 90 (Müşteri) – 10 (Banka) kâr paylaşım oranıyla açılabilir.
 • Çeyiz Hesabı en az 999,11 TL ile açılabilir.
 • Yasal zorunluluk gereği ortak hesap olarak açılamaz.
 • Çeyiz Hesabı başka bir bankaya taşınabilir. Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve en az 1 ay öncesinden taşıma talebini Bankamıza bildirmeniz şartıyla gerçekleştirilecektir.
 • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancına %0 Gelir Vergisi (Stopaj) uygulanır.
 • Kâr dağıtımı yıllık olarak yapılmaktadır.
 • Dilerseniz Özel Cari Hesabı’nıza düzenli ödeme talimatı vererek ödeme gününde otomatik transfer yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Albaraka Türk’te hiçbir hesaptan Hesap İşletim Ücreti tahsil edilmez.
 • Çeyiz Hesabını, Daha önce evlilik yapmamış ve 24 yaşından küçük olmak koşuluyla, Türk vatandaşları veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamına girenler (Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar kapsamında) açabilir.
 • Çeyiz hesabını evlenecek çiftlerden her ikisi de açtırabilir.
 • Çeyiz hesabını size en yakın Albaraka Türk Şubesi'ne uğrayarak açtırabilirsiniz.

Albaraka müşteri değilseniz, şubeye gitmeden dilediğiniz yerden hesap açmak için hemen tıklayınız.

 • Daha önce evlilik yapmamış ve 24 yaşından küçük olmak koşuluyla, Türk vatandaşları veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamına giren (Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar kapsamında) kişiler açabilir.
 • 18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından açtırılabilir.
 • Aylık veya 3 aylık olarak ödeme planı oluşturulur. Oluşturulan ödeme planı, bir sonraki dönem(1 yıl) başında değiştirilebilir.
 • Çeyiz Hesabı açılışında bir defaya mahsus olmak üzere üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilir. Bu tutar 149.869,09 TL  TL’yi geçemez.
 • 1 aylık ödeme seçeneğinde minimum ödeme tutarı 999,11  TL; maksimum ödeme tutarı 9.991,25  TL’dir.
 • 3 aylık ödeme seçeneğinde minimum ödeme tutarı 2.997,37  TL; maksimum ödeme tutarı 29.973,89  TL’dir.
 • 1 dönem (yıl) içerisinde, aylık ödeme planı seçildiğinde en fazla 3; 3 aylık ödeme planı seçildiğinde en fazla 1 defa ödeme aksatılabilir.
 • Hesaptan, bir dönem (yıl) içerisinde en fazla 2 defa para çekme işlemi yapılabilir. Bir yılda 2’den fazla para çekme işlemi yapıldığında yasal zorunluluk gereği, hesap devlet katkısından faydalanamaz.
 • Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise minimum 3 yıl vade dolduktan sonra evlenmeden önceki iki ay içerisinde kullanılabilir.
 • Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması gerekmektedir. Herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde Evlendirme Daireleri'ne başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte Bankamıza başvurarak Çeyiz Hesabı statüsünün devamı talep edilebilir.
 • Yukarıdaki belirtilen para çekme işlemlerinin ardından kalan hesap bakiyesi, hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutar (minimum aylık ödeme tutarı X hesabın açık kaldığı ay) toplamından az olamaz. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır.
 • Dilerseniz Özel Cari Hesabı’nıza düzenli ödeme talimatı vererek ödeme gününde otomatik transfer yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Albaraka Türk’te hiçbir hesaptan Hesap İşletim Ücreti tahsil edilmez.

2024 yılı için aylık asgari 999,11 TL ödeme yapılma zorunluluğu bulunan hesaba minimum 3 yıl düzenli ödeme yapılması ve 27 yaşından önce evlilik yapılması halinde Devlet Katkısı hak edilmiş olacaktır.

2024 yılı için devlet katkısı katılımcı tarafından Çeyiz Hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katkısı
36 aydan daha az % 0 0 TL
36-47 ay %20 41.827,60 TL
48-59 ay %22 48.262,60 TL
60 ay ve üzeri %25 57.915,15 TL

*Belirtilen bütün tutarlar, her yıl Vergi Usül Kanunu kapsamında belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”na göre artacaktır.