• Peşin Ödeme (Advance Payment)
  • Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
  • Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
  • Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
  • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Ödeme şekilleri ile gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin finansmanıdır.

Size ve işletmenize en uygun seçenekleri değerlendirmek için sizi en yakın Albaraka Türk şubemize bekleriz.