Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

SANAT KOLEKSİYONU

Duygu ve düşüncelerini yazı ile anlatmak insana özgü bir eylemdir. İnsanlık tarihine baktığımızda da en önemli gelişmeler arasında yazının icadını görürüz. Ama yazının icadından daha da önemli olan, tekâmül eden insanın kendi eseri olan yazıyı geliştirmesi ve yazının sanat boyutunu tüm zenginliği ile ortaya koymasıdır.

Bizim kültürümüzde sanat “mutlak sanatkâr”a ulaşma çabasıdır. Her şey, görülenin değil, görülmek isteneni anlatma isteğinin dışavurumudur aslında. Çağdaş düşünür Roger Garaudy’nin veciz şekilde dile getirdiği gibi: “Sanat, görünen ve bilinen güzellikleri kopya etmek değil, gözle görülemeyen “mutlak güzel”i arayış çabasıdır.

Hat sanatına gönül verenlerin hat yazısını bir iletişim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün bir sanat olarak geliştirdiklerini ve hat sanat’nın dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sağladıklarını görmekteyiz. Medeniyetimizin maddede müşahhaslaşan mimari dokusuna rengini ve sesini veren hatlarımız, kendilerini duvarlara nakşeden ince zevki ve estetik anlayışını yansıtan kültür mirasıdır. Köklü medeniyetimizi bir ağaca benzetirsek ana dallarını oluşturan Osmanlı sanatı içinde, mimariyi dışta bırakırsak, en önemli sanat dalı Hüsn-i Hat’tır diyebiliriz.

Sizler de dereceye giren eserlerimizde göreceksiniz ki, harflerin inci gibi satıra dizilişleri karşısında hayrete düşmemek mümkün değildir. Harflerin canlılığı yanında, istifteki yerleri ve duruşları da mükemmel bir ahengi yansıtıyor.

Harflerin satıra mükemmel dizilişi, kalem hareketlerinin kıvraklığı görenleri hayrete düşürecek mükemmelliktedir. Dik harflerin canlılık, yatay harflerin ise devamlılık hissi veren özelliği herkesi etkileyebilecek seviyededir.

Albaraka Türk olarak, hat sanatına olan ilgimiz köklü medeniyetimizin önemli bir mirasına sahip çıkma bilinci yanında ekonomik amaçlı kuruluşların sosyal sorumluluklara sahip olması gerektiğine olan inancımızdan da kaynaklanmaktadır. Kurumların, yalnızca asli alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarla geleceğe taşınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Faizsiz bankacılık konusunda Türkiye’de akla ilk gelen kurum olmak tabii ki önemlidir ama tek başına yeterli değildir.

Albaraka Türk olarak kurumumuz, medeniyet havzamızın kültür birikiminin dirilmesi, değerlendirilmesi, hareket ve çeşitlilik kazanması ve nihayet geliştirilmesi için elinden gelen çalışmaları bugüne kadar sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çerçevede geçmiş yıllarda bankam’zın tertip ettiği hat yarışmasını Albaraka Türk’ün bugüne dek hat sanatımıza sağladığı desteklerin taçlandırılması olarak nitelemek yerinde olacaktır.

  • Günümüz Hattatlar Koleksiyonu
  • Ebru Koleksiyonu
  • 66 Eserden Oluşan Hat ve Ebru Koleksiyonu
  • Padişah Türbeleri Koleksiyonu
  • Esma-ül Hüsna