Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Ayrıcalıklı Çözümler

Gençlerin ihtiyaçlarına yepyeni bir bankacılık hizmeti sunan Trend ile tanışın!

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

Veri sorumlusu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’dir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz;

 • Bankacılık hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, finansman (kredi) sağlama hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4. maddesinde sayılan faaliyetler kapsamındaki hizmetlerin sunulması, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması; iş ve işlemlerin sahibinin, yetkilisinin ve muhataplarının belirlenmesi; yatırım süreçlerinin yürütülmesi, elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; tarafınızla paylaşılması gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi; kredi işlemlerine yönelik istihbarat, kredi geçmişi, kredibilite, teminat işlemlerinin yapılması ve diğer gerekli verilerin analizi; ödemesi geciken kredi alacaklarının takibinin gerçekleştirilmesi; alacağa mahsuben devir alınan menkul ve gayrimenkullerin satışı; şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; Banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, denetlenmesi ve uygulanması; İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerimizde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi; İzin vermeniz/talebiniz halinde bulunduğunuz lokasyona en yakın şube/ATM’lerimizin tarafınıza bildirilmesi, QR kod ile yapılan kartsız işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarımızın planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, konsolide finansal tabloların hazırlanması,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri memnuniyeti/bağlılığı çalışmalarının yürütülmesi, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi,
 • Yurt içi ve uluslararası mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

Aynı Risk Grubunda Yer Alanların Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı:

Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dâhil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir;

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği gibi kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, danışmanlara, program ortaklarına;

1 Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

 • Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketine,
 • İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara,
 • İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için Europay Int.SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi/yurtdışı üye işyerlerine;
 • Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında diğer üçüncü kişilere;

aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Banka’nın meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;
 • Banka’nın Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler,
 • Yine Banka’nın iştirakleri, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan başvurular, üye işyerleri ve POS’ları, piyasa istihbaratı, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT,
 • Ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar,
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bankamız kullanımına açılan her türlü sistemler,
 • ATM, BTM, kiosk, ödeme araçları, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar,
 • Genel Müdürlük, birimler, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar,
 • Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, swift ve benzerleri/diğerleri,
 • Banka’ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanmak suretiyle işlenmektedir.

e) Müşteri’nin Diğer Hakları:

KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre bankamızın albarakaturk@hs03.kep.tr KEP adresine veya şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak veya noter kanalıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@albarakaturk.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin verdiği tutarlarda Bankamızın ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.