Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Ayrıcalıklı Çözümler

Gençlerin ihtiyaçlarına yepyeni bir bankacılık hizmeti sunan Trend ile tanışın!

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Jet Finansman

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA HEMEN BAŞVUR

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir. 

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

Veri sorumlusu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’dir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz;

 • Katılım fonu kabulü; nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri; nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri; saklama hizmetleri; kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri; efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri; ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri; sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri; sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri; daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri; başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri; finansal kiralama işlemleri; sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık ürün/hizmetlerinin satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan ürün/hizmetler için yapılan taleplerin değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; operasyonların güvenliğinin temini için iş ve işlemlerin sahibinin, yetkilisinin ve muhataplarının belirlenmesi; yatırım süreçlerinin yürütülmesi, elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; tarafınızla paylaşılması gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilerek iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; kredi işlemlerine yönelik istihbarat, izleme, analiz, kredi geçmişi, kredibilite tespiti, kredi değerlendirme, kredi tahsis, teminat ve tahsilat işlemlerinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi; ödemesi geciken kredi ve Banka alacaklarının, komisyon ve masrafların takibinin gerçekleştirilmesi; alacağa mahsuben devir alınan menkul ve gayrimenkullerin satışı;  şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutularak talep şikayetlerin takibi; yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyularak risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; Banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, denetlenmesi ve uygulanması; İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerimizde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi için haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi; İzin vermeniz/talebiniz halinde bulunduğunuz lokasyona en yakın şube/ATM’lerimizin tarafınıza bildirilmesi, QR kod ile yapılan kartsız işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarımızın planlanması, yürütülmesi, denetimi ve güvenliğinin temini; finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, konsolide finansal tabloların hazırlanması,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri memnuniyeti/bağlılığı çalışmalarının yürütülmesi, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Aynı Risk Grubunda Yer Alanların Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı:

Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna[1] kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dâhil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

[1] Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir;

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği gibi kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, danışmanlara, program ortaklarına;
 • Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;  
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkeme, icra ve iflas daireleri, savcılık gibi yargı ve arabuluculuk, hakem heyeti, tahkim, uzlaştırmacı gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketine,
 • İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara,
 • İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için Europay Int.SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi/yurtdışı üye işyerlerine;
 • Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında diğer üçüncü kişilere;

aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Banka’nın meşru menfaatleri için zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

hukuki sebeplerine dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

 • Banka’nın Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri ve Şubeleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler,
 • Yine Banka’nın iştirakleri, destek hizmeti kuruluşları, işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan başvurular, üye işyerleri ve POS’ları, piyasa istihbaratı, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT,    
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bankamız kullanımına açılan her türlü sistemler,
 • Ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bankamız kullanımına açılan; Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Elektronik Rehin sistemleri,
 • ATM, kiosk, ödeme araçları, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar,
 • Genel Müdürlük, birimler, bölge müdürlükleri ve şubelere ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar,
 • ATM üzerinde yer alan kameralar,
 • Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve swift,
 • Banka’ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular ve görüşmeler

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanmak suretiyle işlenmektedir.

e) Müşteri’nin Diğer Hakları:

KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Bankamız’ın  albarakaturk@hs03.kep.tr KEP adresine veya şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak veya noter kanalıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ya da Bankamız’da kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@albarakaturk.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin verdiği tutarlarda Bankamızın ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.