Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KÂR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

İşbu aydınlatıcı bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca yapılmaktadır. Buna göre;

  • Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “kişisel verilerin işlenmesi”dir.
  • Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’dir.
  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Bankacılık hizmetleri, finansman (kredi) sağlama hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri gibi her türlü hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi, kalite standartları, güvenlik, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi, Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, tanıtımı ve pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri bağlılığı çalışmaları, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, Banka ile müşteri arasındaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Banka’nın BDDK, TCMB, MASAK, OFAC ve ulusal ve uluslararası diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi amaçlar başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca Bankamızın acente, aracı ve diğer sıfatlarla sunabilecekleri de dâhil olmak üzere gerçekleştirebileceği bilcümle faaliyetlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca Banka’ya yüklenen bilcümle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmak amacıyla gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri işlenebilecektir.
  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri; BDDK, SPK, TCMB, GİB, MASAK, OFAC, KKB, BKM, TBB Risk Merkezi, adli ve idari merciler ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler/kurumlar, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin öngördüğü ulusal ve uluslararası yetkili tüm gerçek ve tüzel kişiler, Banka’nın ortakları, bağlı ortaklıkları, ana ortaklığı, hâkim ortağı, doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları, Bankacılık Kanunundaki kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar ve kuruluş birlikleri, Banka’nın doğrudan ve dolaylı olarak iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet aldığı ve hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlarla gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri; Banka’nın Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri, yine iştirakleri, işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, TAKBİS gibi her türlü sistemler, ATM, BTM, kiosk, POS, ödeme araçları, internet siteleri, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, Genel Müdürlük, birimler, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, swift ve benzerleri/diğerleri, Banka’ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
  • Müşteri’nin Diğer Hakları: KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Banka’ya başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere gerçek kişi Müşteri; (a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
  • Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; albarakaturk@hs03.kep.tr KEP adresi veya Şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak Bankamız’a iletebilirsiniz.
  • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin vermesi halinde Bankamız’ın ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.