Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KÂR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kanunda kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Bankamız, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

Veri sorumlusu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’dir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 • Bankacılık hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, finansman (kredi) sağlama hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri gibi 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4. maddesinde sayılan faaliyetler kapsamındaki hizmetler olmak üzere her türlü hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi,
 • Sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması; her türlü iş ve işlemin sahibini, yetkilisini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerinizin kullanılması; elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; tarafınızla paylaşılması gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi; kredi işlemlerine yönelik istihbarat, kredi geçmişi, kredibilite, teminat işlemlerinin yapılması ve diğer gerekli verilerin analizi; ödemesi geciken kredi alacaklarının takibinin gerçekleştirilmesi; alacağa mahsuben devir alınan menkul ve gayrimenkullerin satışı; şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
 • Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; Banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması; İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerimizde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi; İzin vermeniz/talebiniz halinde bulunduğunuz lokasyona en yakın şube/ATM’lerimizin tarafınıza bildirilmesi, QR kod ile yapılan kartsız işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarımızın planlanması ve yürütülmesi; konsolide finansal tabloların hazırlanması,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri bağlılığı çalışmaları, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Banka’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ulusal ve uluslararası diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve
 • Bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, banka kartları ve kredi kartları mevzuatı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku mevzuatı başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi amaçlar başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuat uyarınca Bankamızın acente, aracı ve diğer sıfatlarla sunabilecekleri de dâhil olmak üzere gerçekleştirebileceği bilcümle faaliyetlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca Banka’ya yüklenen bilcümle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmak amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri işlenebilecektir.

Aynı Risk Grubunda Yer Alanların Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı:

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir;

 • Başta Bankacılık Kanunu (özellikle Bankacılık Kanununun 73/4’ncü maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere) olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dahilinde kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği gibi kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlara
 • Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ;
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara;
 • Gerekli olması ve mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığımız danışmanlara ve kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, muhabir banka, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerlerine;
 • Europay Int.SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşlarına, diğer kart kuruluşlarına;
 • Banka’nın ortakları, bağlı ortaklıkları, ana ortaklığı, hâkim ortağı, doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ortaklıklarına;
 • Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında diğer üçüncü kişilere;
 • Ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler/kurumlar, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin öngördüğü ulusal ve uluslararası yetkili tüm gerçek ve tüzel kişilere;

aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

 • Banka’nın Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler ,
 • Yine Banka’nın iştirakleri, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan başvurular, üye işyerleri ve POS’ları, piyasa istihbaratı, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT,
 • Ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar,
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin gibi her türlü sistemler,
 • ATM, BTM, kiosk, ödeme araçları, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar,
 • Genel Müdürlük, birimler, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar,
 • Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, swift ve benzerleri/diğerleri,
 • Banka’ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

e) Müşteri’nin Diğer Hakları:

KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Banka’ya başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere gerçek kişi Müşteri; (a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; albarakaturk@hs03.kep.tr KEP adresi, Şubelerimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Bankamız’a iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin verdiği tutarlarda Bankamızın ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.