Kredi Derecelendirme Notları

Standard & Poor's (24 Kasım 2020)
Uzun Vadeli Kredi Notu B
Kısa Vadeli Kredi Notu B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu trBBB+
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu trA-2
Görünüm Negatif
Islamic International Rating Agency (29 Haziran 2020)
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BB+
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu A3
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu BBB-
Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu A3
Görünüm Negatif
National Investor Services (29 Haziran 2020)
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A+(tr)
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu A1(tr)
Görünüm Durağan

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları

DRC Rating (17 Mayıs 2021)
Kurumsal Yönetim Uyum Notu 9,12
- Pay Sahipleri 9,12
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,30
- Menfaat Sahipleri 9,22
- Yönetim Kurulu 8,95