FATCA ve CRS Uygulaması

FATCA Nedir?

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act - FATCA) 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi (Internal Revenue Service - IRS) tarafından yayımlanmış olup, ülkemizde 29 Temmuz 2015 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve eki Mutabakat Zaptı" adıyla bilinen anlaşmanın 16 Mart 2016 tarihinde TBMM’de onaylanması ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yasa ile, ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi (mükelleflikle ilgili detaylı bilgi için http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/ olan gerçek ve tüzel kişilerin, gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amaçlanıyor.

FATCA ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bilgi değişimi anlaşması imzalayan taraf ülkeler, ABD’de vergi mükellefi olan ya da olabilecek ve anlaşma kapsamında belirtilen kıstaslara uyan bireysel ve tüzel kişileri tespit etmek ve bu kişilerin belirtilen varlıklarını ABD’ye raporlamakla yükümlü kılınmıştır. Benzer şekilde anlaşma kapsamında, ABD’nin de anlaşmanın tarafı olan diğer ülkeye aynı kapsamda raporlama yapması hükme bağlanmıştır.

CRS Nedir?

Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard – CRS), ülkelerin karşılıklı yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmayı önlemeyi ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 13 Şubat 2014’te “Common Reporting Standard” adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. CRS mevzuatını uygulamayı taahhüt eden 100’ü aşan sayıda ülke bulunmaktadır( http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 ) ve Türkiye de bu ülkelerden biridir.

Türkiye’de CRS mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuzu” oluşturmuştur. Türkiye’deki finansal kuruluşlara bu kılavuzda açıklanan CRS kapsamındaki yükümlülüklerin 1 Temmuz 2017 itibariyle uygulamaya alındığını resmi yazı ile bildirmiştir.

Vergi kimlik numarası nedir? Her ülkede vergi kimlik numarası uygulaması var mıdır?

Vergi Kimlik Numarası (VKN) numara ve harf kombinasyonlarından oluşan ve kişiye yetkili organlarca atanan bir numaradır. Türkiye’de gerçek kişiler için VKN numarası TC Kimlik Numarasıdır. Bazı ülkelerde VKN verilmemektedir. VKN yerine Türkiye’de olduğu gibi vatandaşlık numarası, sosyal güvenlik numarası, sigortalı numarası gibi numaralar kullanılabilmektedir.

Ayrıca, bazı ülkelerde VKN otomatik atanan bir numara olmayabilmektedir. Kimi ülkelerde VKN kişinin veya kurumun başvurusu ile temin edilebilmektedir. Kimi ülkede ise VKN atanmadığı gibi VKN temin edilmesi zorunlu da olmayabilmektedir. VKN atayan ülkeler ve VKN ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkten OECD CRS portalını ziyaret edebilirsiniz. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759

Vergi mukimi olduğunuz ülkeyi nasıl belirlersiniz?

Genel olarak vergi mukimliği kalıcı ikametgâhınızın bulunduğu yer ile aynı yeri ifade etmektedir. Ancak, her ülke vergi mukimliğinin tesisi için kendi kurallarını belirlemiştir. Ülkelerin vergi mukimliği hakkında daha kapsamlı bilgi için OECD’nin CRS Portalını ziyaret edebilirsiniz. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre gibi ülkeler 2020 yılı bilgi değişimi uygulamasına dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla adı geçen ülkelerde mukim kişilere ilişkin olarak söz konusu ülkelere 2020 yılında bilgi paylaşımı yapılmayacak olup, sonraki yıllara ilişkin değerlendirmeyi yine Gelir İdaresi Başkanlığı yapacaktır.

Vergi mukimliği hakkındaki sorularınız için vergi danışmanınıza veya ilgili vergi otoritesine danışabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki sorumluluğumuz nedir?

FATCA ve CRS mevzuatları kapsamında, Türkiye dışındaki ülkelerde vergi mükellefi olan müşterilerimizi, düzenlemelerde yer alan durum tespiti yükümlülüklerine uygun olarak belirlememiz, müşterilerimizden gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemiz ve bildirim kapsamına girdiğini tespit ettiğimiz müşterilerimize ait bilgileri yıllık olarak T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, diğer tüm bankalar gibi biz de, müşterilerimizden FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep etmekteyiz.

Müşterilerimiz olarak FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki yapmanız gerekenler nedir?

CRS için;

CRS, beraberinde sizin için de yeni yükümlülükler getirmektedir. 1 Temmuz 2017’den itibaren hesap açılışı sırasında, sizden hesap açılış sürecinin bir parçası olarak vergi mukimi olduğunuz ülke ve bu ülkenin size tahsis ettiği vergi kimlik numarasını belirlemeye yönelik bir kişisel beyan formu temin etmekle yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca, mevcut müşterimiz iseniz sistemdeki bilgilerinizin güncelliğinin ve doğruluğunun teyidi amacıyla tarafınızdan CRS Beyan formunun doldurulması talep edilebilir.

FATCA için;

Hesap açılış prosedürünün bir parçası olarak, ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mukimi olup olmadığınızı belirlemeye yönelik bir kişisel beyan formu temin etmekle yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Mevcut müşterilerimizin bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun teyidi amacıyla müşterilerimizden FATCA formunun doldurulması talep edilebilir.

FATCA ve CRS kapsamında talep ettiğimiz bilgileri sağlamamanız durumunda ne olur?

Türkiye’deki finansal kuruluşların, Türkiye’nin uyumluluk taahhüdü sebebiyle CRS ve FATCA anlaşmasını imzalamış olması sebebiyle FATCA yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bilgi talebimizi dikkate almamanız durumunda, bankadaki mevcut bilgilerinize bağlı olarak hesap bilgileriniz raporlanabilecektir.

FATCA mevzuatı ne zaman yürürlüğe girecek?

FATCA mevzuatı dünya genelinde 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerli olmak üzere oluşturulmuştur. Bununla birlikte, ABD ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili anlaşmalara göre, uygulamaya ilişkin geçiş tarihleri ülkelere göre farklılaşabilmektedir.

ABD ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu onayı ile hukuki iç süreç tamamlanmış olup, iki ülke arasındaki raporlamanın başlamasına ilişkin diplomatik süreç devam etmektedir.

CRS mevzuatı ne zaman yürürlüğe girmiştir?

CRS mevzuatı T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’deki finansal kuruluşları resmi yazı ile bilgilendirmesi yoluyla, 1 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, ilk raporlama 2017 yılına ilişkin olup, finansal kurumlar tarafından 30 Haziran 2018 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyumlu olmak zorunda mı?

Türkiye ile ABD arasında imzalanan FATCA Anlaşması’nın ve CRS kapsamında yapılan çok uluslu ve ikili anlaşmaların yürürlüğe girmesi ile birlikte, iki mevzuata uyum yerel mevzuat bakımından yasal bir zorunluluk haline gelmiş olacağından, tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu iki mevzuatın Türkiye’de uygulanmasında yetkili otorite T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak Türkiye’deki bankalar için bir seçenek değil yasal zorunluluktur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Uyarı: FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler, yetkili otoriteler (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ABD Gelir İdaresi-IRS, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü-OECD) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenmektedir.