Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Birikimleriniz Kârlı Hesap'ta Değerlensin!

Birikimleriniz En İyi Şekilde Değerlendirmeniz için Albaraka'da Karlı Hesap Var Birikimlerine Bereket Katar!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Ayrıcalıklı Çözümler

İhtiyaçlarınıza özel ayrıcalıklı çözümler sunan özel bankacılık ile tanışın!

DETAYLI BİLGİ

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KÂR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir.

2. KAPSAM

İşbu Politika Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) Yönetim Kurulunu, ortaklarını, çalışanlarını, yöneticilerini, müşterilerini, Banka’nın dış hizmet satın aldığı firmalar, tedarikçiler, danışmanlar, dış denetçiler ve temsilciler dâhil olmak üzere Banka adına hareket eden veya Banka’ya hizmet veren kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu Politika; Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen, Albaraka Türk Çıkar Çatışması Politikası, Etik İlkeler ve Banka’nın Personel Yönetmeliği de dâhil olmak üzere diğer iç düzenlemelerin, Banka mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR

3.1 Rüşvet

  • Herhangi bir sıfatla çalışan veya yönetici olan bir kişiye, görevini ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla, kendisi ya da bir başka kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması,
  • Yine herhangi bir sıfatla çalışan veya yönetici olan bir kişinin, görevini ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla, kendisi ya da bir başka kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, belirtilen bu amaçlarla haksız bir menfaat talep veya kabul edilmesi durumlarıdır.

3.2 Yolsuzluk

Verilen yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kişisel çıkar ve haksız kazanç, sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

4. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

4.1 Banka’nın Yükümlülükleri

Banka, bankacılık mesleğinin toplumdaki mevcut saygınlık ve güvenilirlik duygusunun sürekliliğinin sağlanması, meslek onuru olarak adlandırılan bu saygınlık ve güvenilirlik duygusunun geliştirilerek sürdürülmesi ve bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunması amacıyla uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimsemiştir.

Banka hem yurt içi hem de faaliyet gösterdiği yurt dışı ülkelerdeki işlemlerinde tüm yasal mevzuatlara uyumlu hareket etmesi gerektiğinin bilincindedir.

Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır.

Banka, işbu Politika’nın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

4.2 Çalışanların Yükümlülükleri

  • Tüm Banka çalışanları; işbu Politika ve Banka iç düzenlemelerine, yürürlükteki tüm rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.
  • Tüm çalışanlar, Banka personeli ve müşterileri ile üçüncü kişilerin banka faaliyetleri ya da sair süreçleri ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin şüpheli bir durum veya faaliyet hususunda gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat ve Uyum Başkanlığı ile, gerekse Albaraka İhbar Hattı Prosedürü’nde belirlenen yöntemler aracılığıyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

4.3 Banka Adına Hareket Eden veya Banka’ya Hizmet Veren Kişi ve Kuruluşların Yükümlülükleri

Bankanın dış hizmet satın aldığı firmalar, tedarikçiler, danışmanlar, dış denetçiler ve temsilciler dahil olmak üzere Banka adına hareket eden veya Banka’ya hizmet veren kişi ve kuruluşların, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere uymaları esastır.

5. RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

Banka, diğer politikalarının ve mevzuatının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” politikasını benimsemiştir.

Banka; yolsuzluk, rüşvet, hile, zimmet ve diğer tüm yasadışı faaliyetlerin karşısındadır ve ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır.

Nakit, para, kar, bahşiş ve katkı ve benzeri her ne isim adı altında olursa olsun herhangi bir şekilde rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez ve yasaktır.

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

5.1 Hediyeler ve Ağırlamalar

Çalışanlar, Banka faaliyetleri ile ilgili belirli bir şekilde hareket etmesine neden olan tüm hediyeleri ve rüşvet oluşturacak herhangi bir çıkarı temin edemezler. Banka Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş olmak şartıyla karşılıklı olarak hediye verilmesi, olağan iş yemekleri, müşteri ve sağlayıcılar ile yemek ve konaklamayı içeren programlar ya da etkinliklerin düzenlenmesi veya bunlara katılım sağlanması mümkündür.

5.2 Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Banka; başta rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlarla ilgili olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır. Dış hizmet alınan firma ve iş ortakları bu Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Söz konusu esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar ile iş ilişkileri sonlandırılmaktadır.

5.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine ve ödeme yapmalarına izin verilmez.

5.4 Unvan veya Görevin Kötüye Kullanılması

Çalışanların görevini yerine getirirken, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine haksız bir menfaat sağlamak amacıyla aykırı olarak bir işlem yapması yasaktır. Çalışanlar kendilerine verilen görev ve yetkilerini özel çıkar sağlamak amacıyla kendileri, yakınları veya diğer tüm üçüncü kişiler, kuruluşlar lehine haksız kazanca ya da Bankanın veya müşterilerin zarar görmesine yol açacak şekilde kullanmaz.

Çalışan, görevin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgileri uygun ve belirli bir yetki olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak zorundadır.

Çalışan, Banka ile imzalamış oldukları sözleşme, taahhüt vs. belgelere, Çıkar Çatışması Politikası’na, Personel Yönetmeliği’ne, Banka içi tüm düzenlemelere ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası hukuka ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle sorumludur.

5.5 Bağış ve Sponsorluklar

Banka’nın bağış veya sponsorluk faaliyetlerinin mevzuata ve Banka Bağış ve Yardım Politikası ile belirlenen düzenlemelere uygun olması gerekir.

6. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

İşbu Politika’ya aykırı davranan çalışanlar hakkında, iş akdinin feshi de dâhil olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve disiplin cezaları uygulanır.

Bu Politika esaslarına aykırı olan hareketleri veya teşebbüsleri dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket ederek iyi niyetle ihbar eden çalışanlar, buna bağlı olarak herhangi bir cezaya ve/veya kötü muameleye maruz bırakılmaz.

Yasal koşullarının oluşması üzerine adli makamlara bildirilir.

7. YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE SİSTEMLERİ

  • Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için “İç Sistemler” bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
  • Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır.
  • Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur.

8. EĞİTİM

Banka, çalışanlarına eğitimler vererek rüşvet, yolsuzlukla ve benzeri ekonomik suçlar ile mücadele konularında bilinçlenmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu Politika Banka iletişim kanalları vasıtasıyla tüm çalışanlara duyurulur ve erişimine açık tutulur.

9. GÖZDEN GEÇİRME

İşbu politika, organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir, yılda bir kez gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde güncellenir.

Politikadaki değişiklikler Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Genel Müdür değişikliklerle ilgili Yönetim Kuruluna bilgi verir. Bu politika ve yapılan değişiklikler Banka’nın internet sitesinde ilan edilir.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, Yönetim Kurulu’nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.