Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

ORGANİZASYON YAPIMIZ

ORGANİZASYON YAPIMIZ

Birimlerimiz

ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Şube dışı kanallardaki (ATM, internet, mobil bankacılık, çağrı merkezi, web sitesi, vb.) satış ve servis süreçlerinin yönetilmesi ve teknik altyapının geliştirilmesi, alternatif dağıtım kanalları stratejisi ve planlamasının belirlenmesi, kanal kârlılıklarının takibi ve yönetilmesi, kanal kullanımını artırmaya yönelik aktivite ve kampanyaların yürütülmesi, kanallardaki ürün ve servis süreçlerinin iyileştirilmesi ve kanallara özgün fiyatlama politikalarının belirlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

ANA BANKACILIK UYGULAMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Yönetim Müdürlüğü'nce takip edilen yazılım taleplerinin teknik analizlerini yapma, yazılım mimarisini kurgulama, analizlere ve ön görülen mimariye uygun kodlamanın yapılmasını sağlama, kod güvenliğini sağlama, etkin bir yazılım geliştirme ortamı tesis etme, dışarıdan sağlanan yazılım hizmetlerinin banka tarafından kullanılabilir olmasını temin etme, yazılımcı testlerini yapma, yazılımlarla ilgili dokümantasyon hazırlama, testlerde ya da sonraki kullanımda ortaya çıkan hataları hızlı bir şekilde düzeltme görevlerini yerine getirir.

BANKACILIK HİZMETLERİ OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Müşteri bilgilerinin sağlıklı bir şekilde sisteme girilmesi ve güncellenmesi, müşteri hesaplarına gelen EFT, toplu EFT, toplu maaş ödemeleri, havale gibi farklı yöntemlerle gelen ve hesaplardan çıkan tüm para hareketlerinin mevzuata, bankacılık teamüllerine ve banka içi düzenlemelere uygun olarak tamamlanması faaliyetlerini gerçekleştirir. Tüm çek, senet işlemleriyle birlikte takas işlemlerinin ve ödemelerinin doğru bir şekilde yapılması, hesap araştırmaları ve haciz yazılarının cevaplanması, tüm sigorta işlemlerine yönelik operasyon işlemleri, yurtiçi gelen/giden EFT/havale işlemlerini gerçekleştirilmesi görevlerini yerine getirir.

BİREYSEL KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bireysel krediler, mikro krediler ve kredi kartı taleplerini banka kredilendirme ilkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirir, ilgili kredi komitelerine sunar ve bu talepleri sonuçlandırır. Mevcut kredi kararlarının revize edilmesi, iptal edilmesi ve teminat şartlarının değiştirilmesi faaliyetlerini yürütür. Bireysel krediler, mikro krediler ve kredi kartlarının tahsis faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik süreci yürütür ve banka mevzuatına yönelik düzenlemeleri yapar.

BİREYSEL PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bireysel portföy ile CRM ve kampanya faaliyetlerinin yönetilmesi, segment satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, alt segmentlere özgü satış planlarının oluşturulması, hedeflerin segment ve alt segment seviyesinde kırılması, CRM çalışmalarıyla çapraz satış, sadakat ve kârlılığının artırılması, segmentlere özgü kampanyalar düzenlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

BİREYSEL ÜRÜN YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bireysel segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, bireysel segmentlere yönelik ürün geliştirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ilgili Bilgi Teknolojileri birimiyle koordinasyon içinde çalışarak ürün geliştirilmesinin sağlanması, ürün süreç ve dokümanlarının tasarlanması, ürünlerin segment bazlı iç fiyatlarının belirlenmesi, stratejik hedefler doğrultusunda sigorta ve bireysel emeklilik şirketleriyle verimli çalışmaya yönelik anlaşmaların yapılması ve ilişkilerin yönetilmesinin sağlanması, sigorta ve bireysel emeklilik ürün/hizmet ve süreçlerinin bankamıza entegre edilmesinin sağlanması, ürün bilgilendirme ve eğitimlerinin verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

BT SİSTEM DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ

BT yazılım ve donanım sistemlerinin etkin çalışmasını ve devamlılığını temin eder, yama, versiyon ve konfigürasyon yönetimini yapar. Yerel ağ, internet ve santral sistemlerinden oluşan iletişim altyapısının işlerliğini ve etkinliğini temin eder. İş birimlerinin donanım ve paket yazılım taleplerine cevap verir. BT yardım masasının etkili bir şekilde işletilmesini sağlar. Sistem güncellemeleri, yedekleme süreçleri, olağanüstü durumlarda devreye girecek sistemlerin çalışır durumda kalmasını sağlar, yükleme ve sızma testlerini yapar. Test ortamlarının etkinliğini sağlar, sunucu ve sistem odasını yönetir. Bilgi ve sistem güvenliğini sağlayacak mekanizmaları kurma görevlerini yerine getirir.

BT STRATEJİ VE YÖNETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi teknolojileri stratejisini banka stratejisine uygun olarak oluşturmak; Bankanın gelecekteki bilgi sistemleri ihtiyaçlarına uygun planlamalar yapmak; BT bütçesini oluşturmak ve takibini yapmak; BT süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak; BT birimleri arasında servis seviyesi sözleşmeleri tesis etmek; performans ölçümleri yapmak; kurumsal bilgi sistemleri mimarisi yapısını tesis etmek ve yönetmek; bilgi, süreç ve program sahipliğini tesis etmek ve yönetmek; bilgi güvenliği politikalarını oluşturmak, izlemek ve gerekli altyapının oluşturulmasına destek vermek; BT süreçlerinin kanun, ilgili mevzuat, uluslararası standartlar ve banka iç yönetmelik ve kurallarına uygun olarak işlerliğini temin etmek; BT süreçlerinin üzerinde işletileceği otomasyon altyapısının tesis edilmesini ve işletilmesini sağlamak; BT risklerini belirlemek ve yönetmek; Bilgi sistemleri denetimlerinde çıkan bulguların giderilmesi için gerekli aksiyonları takip etmek; bankanın iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak, takip etmek ve aksiyonlar koordine etmektir.

BÜTÇE VE FİNANSAL RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetsel, operasyonel ve mevzuatın gerektirdiği raporlamaları banka bünyesinde tek elden yürütür. Bankamızda etkin bir "Yönetim Raporlama Sistemi"ni tesis eder. Stratejik planlamaya destek olabilecek bir analiz kabiliyeti geliştirir. Bankamız bütçesinin etkin ve tutarlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Mali tablolarının oluşturulmasını sağlar. Yıllık gider bütçesini hazırlar ve takibini yapar. Kamu, üst yönetim ve Albaraka Banking Group'a finansal verilerin raporlamasını ve bağımsız denetimle ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar.

DIŞ İŞLEMLER OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın temel strateji ve politikaları çerçevesinde, T.C. Kanunları ve mevzuatıyla uluslararası kural ve eğilimler doğrultusunda her türlü ithalat, ihracat, görünmeyen işlemler, dış garantiler ve bunlara dayanarak verilecek teminat mektupları, kambiyo gişe işlemleriyle sermaye hareketleri, vb. dış işlemlere yönelik hizmetlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.

EĞİTİM VE ORGANİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Banka personelinin mesleki ve bireysel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitim planlarının oluşturulması faaliyetlerini yürütür. Banka içi eğitimler düzenleyerek ya da banka dışı eğitimlere katılımcı olunmak suretiyle eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Banka organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için planlama, araştırma, geliştirme ve dokümantasyon çalışmaları yapar. Birim ve şubelerin organizasyon şemalarını, görev tanımlarını ve norm kadrolarını oluşturur. Çalışanların görevlerine uygun olarak "Bankacılık Otomasyon Sistemi" menü yetkilendirme işlemlerini yapar. "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi"nin etkin bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi için Değişiklik Yönetimi, Doküman Yönetimi, Düzeltici Önleyici Faaliyet ve Öneri Sistemi ile Forum uygulamalarını yönetir.

FİNANSAL KURUMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Muhabir bankalarımızla olan kurumsal ilişkileri, mütekabiliyet ilkesi, mevcut yerel mevzuat, ulusal kara paranın aklanmasına, terörün desteklenmesine karşı tedbirler, KYC (Know Your Customer-Müşterini Tanı) politikaları ile MASAK, FATF, OFAC ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla birebir uyumlu hale getirir. Bu düzenlemeleri bankamızın uluslararası finans çevrelerinde marka bilinirliğine katma değer sağlayacak nitelik ve nicelikte gerçekleştirir. Kurumsal müşterilerimizin dış ticaret ve uluslararası bankacılık alanlarında faaliyetlerini optimum süre ve maliyetlerle gerçekleştirmelerini mümkün kılmak için potansiyel muhabir bankalar nezdinde gerekli makro odaklı pazarlama faaliyetlerinde bulunur. Mevcut muhabir bankalarla olan ilişkileri aktif tutabilmek için gerekli faaliyetleri düzenler. Faizsiz bankacılık esaslarına uygun yeni enstrümanların mevcut banka ürün portföyüne dahil edilmesine yönelik ARGE çalışmalarında bulunur. Bankanın fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi odaklı Murabaha Sendikasyonu, Kira Sertifikası (Sukuk), Wakala, Tavarruk gibi yeni yatırım enstrümanlarının işleyişini temin eder. Kurumsal müşterilerimizin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılar nitelikte yurtdışı kaynaklı (Murabaha, ECA, ITFC, SEP, vb.) işletme kredilerine aracılık eder.

HAZİNE PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik koşular ve dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak amacıyla bankamızın sahip olduğu mevcut fonların en verimli şekilde ve tek bir merkezde belirlenecek politikalar çerçevesinde kullanılmasını hedefleyen ve sağlayan birimdir. Birimin temel amacı bankamızın varlık ve yükümlülüklerinin en iyi şekilde yönetilmesidir. Bankanın nakit akışını ve döviz pozisyonunu, yürürlükteki yasalar ve bankanın genel strateji ve politikaları çerçevesinde izleyerek, TL ve döviz giriş çıkışlarını düzenlemek, TL ve döviz miktarını istenilen düzeyde tutarak fazla fonların en kârlı şekilde değerlendirilmesini, para piyasası işlemleri vasıtasıyla gerekli kaynakların en düşük maliyetle temin edilmesini, sabit getirili enstrümanların (kira sertifikaları) bankamız stratejileri doğrultusunda kullanılmasını ve yönetilmesini etkin bir şekilde sağlamaktır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bankamız faaliyetlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için koruyucu ve önleyici gerekli tedbirlerin alınması, gerekli genel düzenleyici belgelerin hazırlanması, hukuki konularda danışmanlık yapılması ve hukuki sorunların çözümü için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

HUKUKİ TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ

Bankamızın takibe intikal eden alacakları başta olmak üzere hak ve alacaklarının elde edilmesi ve tahsilinin sağlanması için her türlü takip, dava ve sair hukuki işlemlerin yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir. Ayrıca banka aleyhine açılan davaları takip eder ve yasal takibe intikal eden alacakların kısa sürede şekilde tahsilini sağlar.

İÇ KONTROL BAŞKANLIĞI

Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünü ve güvenilirliğini, veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlar. Uygulanması gereken kurallarla ilgili kontrol sistemlerini ve faaliyetlerini oluşturur.

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim faaliyet alanına giren yatırım ve işletme gider bütçelerini hazırlar ve ilgili birimlere gönderir. Hazırlanan bütçelerin yasal mevzuat, Banka içi yönetmelikler, alınan hizmet / ürün ile ilgili sözleşmeler, yönetim tarafından belirlenen genel uygulamalar ve Banka menfaatleri çerçevesinde kullanımına yönelik gerekli tedbirleri alır. Onaylanan bütçelerin kullanımını denetler. Birim faaliyet alanına giren bakım, onarım, hizmet, satınalma, ve menkul kiralama sözleşmelerini yapar. Yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarikçi firmaları denetler. Bankacılık faaliyetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için Genel Müdürlük Birimlerine ve şubelere gerekli lojistik destek sağlar. Banka çalışanlarına sağlanan sosyal hizmetlerle ilgili düzenlemeleri yapar. Genel Müdürlük ve şube hizmet binalarının güvenlik, temizlik ile ofis demirbaşları bakım, onarımı vb. iç hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Genel Müdürlük Birimleri ve şubeler için gerekli olan her türlü demirbaş, araç, donanım, yazılım, lisans, menkul, basılı materyal, kırtasiye, promosyon, mobilya vb. ürün / hizmeti, belirlenen bütçe ve kaynaklar ile Alım, Satım, Yapım, Kira, Hizmet ve İhale Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde satın alır, depolar ve dağıtımını yapar. Genel Müdürlüğe gelen ve giden evrak ve kargo işleri ile Banka’nın arşiv ve depolama faaliyetlerini yürütür. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde güvenlik hizmetlerini yürütür. Banka’nın acil durum yönetimi faaliyetlerini yürütür

İNSAN KIYMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın faaliyetlerinin sürekli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, personelin işe alım sürecini ve haklarını ilgili kanuni yükümlülüklere ve mevzuata uygun olarak hazırlar. Bankanın temel personel politikalarını oluşturur ve uygulanmasını sağlar. Bankada etkili bir insan kıymetleri yapısının oluşturulması ve korunması için ihtiyaç duyulan uygun nitelikteki personelin alımını yapar, işe alım için gerekli plan ve programları hazırlar ve uygular. Personelin her türlü özlük haklarının verilmesini sağlar ve özlük haklarıyla ilgili tüm tahakkuk işlerini yapar ve bütçeleme, ücretlendirme ve raporlama faaliyetlerini yürütür.

İNŞAAT VE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet binalarına ilişkin taşınma, kiralama, satma, satın alma, inşaat, tadilat, dekorasyon vb. işlemleri yürütür. Şube hizmet binalarının, görsel uygulama çalışmaları, data ve güvenlik alt yapısı, elektrik, mekanik, inşaat, mobilya ve gayrimenkul bakım - onarımı vb. hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu konularla ilgili Alım, Satım, Yapım, Kira, Hizmet ve İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak ihale ve sözleşmeleri yapar ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarikçi firmaları denetler.

KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

Nakdi ve gayrinakdi krediler tahsis edildikten sonra, tahsil edilmek ya da iade alınmak suretiyle tasfiye edilene ya da idari veya kanuni takibe kadar ilgili müşterilerin izlenmesi, raporlanması, yorumlanması, eğilim analizlerinin yapılması faaliyetlerini yürütür. Birim, banka üst yönetimine firmalar, kredi portföyleri ve muhtelif eğilimler hakkında raporlama, analiz ve yorumlar yapar. Kredi süreçlerine icracı sıfatıyla müdahil olmadan, sadece işlemlerin münferiden ya da bütün halinde izlenmesi, teşhisi, raporlanması ve çözümlenmesi için çalışmalar yapar. Pazarlama ve tahsis faaliyetlerinin sonuçlarını izler, ilgili taraflara bu konularda geribildirim raporları üretir ve erken uyarı sinyallerini tespit edip ilgili organ ve birimlere zamanında bildirim yapar. Krediler ve kredili müşteriler bakımından bankanın erken uyarı sinyallerini toplama, teşhis ve tahlil etme kabiliyetini geliştirir. Bu bakımdan etkili bir sistemin kurulması ve devam ettirilmesi için faaliyet gösterir. Ayrıca, bankamızın kredi riskinin izlenmesi, kredi stratejisi ve risk iştahı politikasının ve kredi politikasının yazılı hale getirilmesi ve işleyişinin genel müdürlük adına izlenmesi, kredi kararlarının portföy yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi faaliyetlerini yerine getirir.

KREDİLER OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Fon kullandırma işlemlerinin bir bütün olarak genel mevzuata ve banka içi düzenlemelere uygun olarak icra edilmesini, operasyonel kredi faaliyetlerinin bankanın hedef ve politikaları doğrultusunda belirlenmiş stratejilere paralel yürütülmesini, kredilere ilişkin tüm işlemlerin tanımlanmış kural ve prosedürlere uygunluğunun sağlanarak kontrollü, yönetilebilir ve hatasız bir şekilde yapılmasını, operasyonel hizmet kalitesinin artırılması ve korunmasını, operasyonel maliyetlerin kontrol altına alınarak azaltılmasını ve doğru bir şekilde yönetilebilmesini, fonlaması yapılacak ve teminata alınması teklif edilen gayrimenkullerin değer tespiti işlemlerini yürütür ve bunların serbest bırakılması (fekki/terkini) taleplerinin karşılanmasını sağlar.

KURUMSAL KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Otorize kredi tanımı içine giren ve ticari kredi sınırını aşan kurumsal nitelikli kredi taleplerini banka prensipleri ve kredilendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirir. Kredi tekliflerini Kredi Komitesi'ne ya da Yönetim Kurulu onayına sunar. Mevcut kredi limitlerinin artırılması, iptal edilmesi, teminat şartlarının değiştirilmesi, grup limitine dönüştürülmesi, devredilmesi ve rating faaliyetlerini yönetir. Bankanın kredi politikalarının oluşturulmasında etkin görev alır.

KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Banka politika ve stratejilerine uygun olarak mevcut müşteri veri tabanını, segmentasyon ve kârlılık modeli doğrultusunda doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru kanallar aracılığıyla, doğru ürünlerin sunulmasını sağlamak üzere bankaya maksimum fayda sağlayacak pazarlama aksiyon ve planlarını oluşturur, şubelere tebliğ eder, şubelerce uygulanmasını izler, sonuçlarını takip eder ve yönlendirir. Kurumsal şubeler ve karma şubelerde yer alan kurumsal portföylerin yönetiminden sorumludur.

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın genel amaç ve politikaları doğrultusunda iletişim stratejileri oluşturur, geliştirir ve yönetir. İletişim faaliyetlerini yürütecek ajans ve kuruluşlarla süreçleri koordine eder. Bankamızın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasıyla ilgili bütün reklam ve tanıtım faaliyetlerini genel ve banka mevzuatına uygun olarak yürütür, izler ve denetler. Genel reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporları belirli periyotlar halinde Genel Müdürlük'e sunar. Yabancı ülkelerdeki ve Türkiye'deki yeni reklam ve tanıtım anlayışı ve çeşitlerini, farklı mecra kullanım örnekleri ve bu konudaki çalışmaları yakından izler, sektörün nabzını tutarak gelişmeler konusunda Genel Müdürlük'e önerilerde bulunur. Kurumsal kimlik, standartları ve marka yönetimi konusunda çalışmalar yapar. Kurumsal kimlik standartlarının doğru kullanımı konusunda denetlemelerde bulunur. Reklam ve halkla ilişkiler ve medya kullanımı alanında banka içi ve banka dışına yönelik araştırma ve anketler yaptırır ve sonuçlarını rapor olarak Genel Müdürlük'e sunar.

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Banka muhasebe uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı izler ve değişikliklerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Vergi mevzuatının bankacılık uygulamalarını ilgilendiren düzenlemelerini izler, inceler ve gerektiğinde ilgili birim ve şubelere duyurur. Genel Müdürlük Birimlerinin faaliyetleriyle ilgili olarak muhasebe kaydı gerektiren işlemler için kayıt tesis eder. Beyannameleri hazırlar ve e-beyannameyle ödeme yapar. Uyuşmazlıkları idari ya da adli merciler nezdinde izler. Katılma hesapları için günlük birim değeri tespit eder ve bu hesaplara dağıtılan kârlar için gider tahakkuk ve reeskontlarını oluşturur. Özel karşılık, genel karşılık ve muhtemel zarar karşılıklarının ayrılmasını sağlar. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların girişi, çıkışı ve değerlemesini yapar.

MEVZUAT VE UYUM BAŞKANLIĞI

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi faaliyetlerinin tasarımı, idaresi ve koordinasyonu amacıyla; banka politika ve prosedürlerinin oluşturulması, politika değişikliklerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi, risk yönetimi, izleme, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin etkinliğinin, güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kontrol ve izleme sürecine ilişkin gerekli uyarıcı sistemlerin oluşturulması, bunların benimsenmesini sağlayacak sistemlerin kurulması ve işletilmesinin sağlanması, bankanın beklenmeyen zararlara uğrama ve itibarını zedeleyecek durumlara düşme riskinin azaltılması, kayıplara yol açabilecek problemlerin önceden fark edilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve düzeltmelerin yapılması, suç gelirleri mevzuatı kapsamında oluşturulan politikalara uygun işlem yapılıp yapılmadığının kontrolü, iç ve dış denetim otoriteleri tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, izleme ve kontrol, eğitim ve denetim faaliyetleriyle ilgili raporların hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulması görevlerini yerine getirir.

ÖDEME SİSTEMLERİ OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın kredi kartları, POS ve Alternatif Dağıtım Kanallarına (ATM, internet, telefon ve mobil bankacılık, çağrı merkezi ve santral) ait operasyonel işlemleri ve bu operasyonların yürütülmesi için gerekli sistemsel desteğin sağlanması (ATM sistem destek, kiosk sistem destek, anında kart basım destek operasyon, santral destek operasyon, SMS ve mobil bankacılık sistem destek operasyon, vb.) işlerini, yürürlükteki mevzuata ve banka içi düzenlemelere göre yürütür. Müşterilerimizin bankamıza ilişkin bildirimlerinin kaydedilmesi, incelenmesi, yönlendirilmesi ve müşteriye ulaştığı kanal üzerinden nihai cevabın verilmesi işlemlerini yerine getirir. Operasyonel faaliyetlerin banka hedef ve politikaları gözetilerek yürütülmesini, işlemlerin kontrollü ve hatasız bir şekilde yapılmasını ve gelişen teknolojiye bağlı olarak hizmet kalitesinin artırılması görevlerini yerine getirir. Ayrıca tüm operasyonel işlemlerin ilgili servisleriyle banka ve müşteri için güvenli bir şekilde yürütülmesini ve maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlar. Müşteri şikâyetlerini etkin yönetir ve memnuniyetin sağlanması için gerekli aksiyonları yerine getirir.

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bankamız stratejik planları doğrultusunda kurumsal karne yaklaşımının birim ve çalışan seviyelerine ulaştırır. Bireysel performans kriterlerini belirler ve takip eder. Bankamızın ihtiyaç duyduğu ve gelecekte duyacağı pozisyonlara uygun olarak banka içinden yeni yeteneklerin yetişmesini sağlar, terfi sürecini yönetir, çalışanların kariyer planlarına yardımcı olur. Yetenek akışını, talebini ve arzını yönetir. Doğru çalışanın, doğru yerde ve zamanda bulunmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunur.

MÜŞTERİ, KANAL ve ANALİTİK UYGULAMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Talep yönetimi, proje ve program yönetimi, iş birimleriyle etkili koordinasyonun sağlanması, ihtiyaç gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanıcı talep, fizibilite ve etki analizlerinin yapılması, BT kaynak yönetimi, kullanıcı test senaryolarının hazırlanması ve kullanıcı test süreçlerinin yönetimi, BT projelerinin talep aşamasından gerçek ortama aktarımına kadar olan aşamaların takibi, kullanıcı yardım kılavuzlarının hazırlanması, süreç performans, kaynak kullanım ve zaman yönetimi raporlamalarının hazırlanması görevlerini yerine getirir.

RİSK TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ

Banka müşterilerinin kredi borçlarını vadelerinde ödememeleri nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla ilgilenir. Gelecekte sorunlu hale gelme ihtimali olan banka alacaklarını kanuni takip safhasından önce, idari yollarla tahsilini ve takibini sağlar. İdari takip yoluyla netice alınamayacak hallerde ya da gerekli durumlarda alacakları kanuni takip safhasına intikal ettirir. İdari takipteki ve kanuni takibe intikal eden müşterileri raporlar. Banka alacaklarının güvenli ve zamanında tahsilini sağlar. Banka bünyesine geçen gayrimenkul, menkul ve araçların idaresini ve satışını gerçekleştirir.

RİSK YÖNETİM BAŞKANLIĞI

Bankamızın nakit akışında ileride oluşabilecek risk yapısını izler. Buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve hangi aşamada olduğunun izlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutar. Gerektiğinde değişikliğe yönelik politikalar, uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

STRATEJİ VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu ve bankamız "Stratejik Planlama Komitesi" tarafından onaylanmış çalışmaların süreçlerini tek bir çatı altında projelendirir. Başlatılmış projelerin eşgüdümünü sağlar. Projeler için gereken banka içi ve dışı kaynakların belirlenmesini, bütçelenmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Devam eden projelerin, proje ekipleriyle koordineli bir şekilde ortak hedefler doğrultusunda çalışır. Proje sonuçlarını değerlendirir, Yönetim Kurulu ve Stratejik Planlama Komitesi'ne raporlar.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Üst yönetime banka faaliyetlerinin kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun, bankanın strateji, politika, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği konusunda güvence sağlamaktır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı şubeyle birlikte Genel Müdürlük birimleri dahil olmak üzere kurum içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın bankanın tüm faaliyetlerini, birimlerini dönemsel ve riske dayalı olarak incelemek ve denetlemek, eksiklik, hata ve suiistimalleri ortaya çıkarmak, bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine ve banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak ve BDDK'ya ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

TİCARİ KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bankacılık Kanunu gereğince bankamızın Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük Kredi Komitesi'ne devredilen kredi yetkisi kapsamında otorize kredi tanımı içine giren ticari nitelikli kredilerle ilgili kredi teklif mektuplarını bankacılık mevzuatı ve bankanın kredi politikaları çerçevesinde değerlendirir ve Genel Müdürlük Kredi Komitesi ile Ticari Krediler Komitesi'nin onayına sunar. Mevcut kredi limitlerinin revize edilmesi, artırılması, teminat şartlarının değiştirilmesi, başka bir şubeye devredilmesi, iptal ya da tasfiye edilmesi ve rating faaliyetlerini yürütür. Genel Müdürlük Kredi Komitesi tarafından devredilen otorize kredi tanımı dışındaki şube, yetkili kredilerle ilgili sürecin sahibi olarak alınan kararların uygulanmasını takip eder.

TİCARİ PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bankamızca belirlenen politika ve stratejilere uygun olmak koşuluyla mevcut müşteri veri tabanını inceler. Segmentasyon ve kârlılık modeli doğrultusunda doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru kanallar aracılığıyla, doğru ürünlerin sunulmasını sağlar. Bankaya maksimum fayda sağlayacak pazarlama aksiyon ve planlarını oluşturur, şubelere tebliğ eder, şubelerce uygulanmasını izler, sonuçları takip eder ve yönlendirir. Bu amaçla birim ve şubeler bünyesinde yeterli ve yetkin pazarlama ekiplerini oluşturur, pazarlama ekiplerine ve şubelere pazarlama faaliyetleriyle ilgili hedefler verir, periyodik olarak performans takibini yapar ve değerlendirmelerde bulunur. Genel ekonomik veriler ve piyasa koşullarını baz alarak fiyatlama sürecinde aktif olarak yer alır. Ticari Pazarlama Müdürlüğü'nce belirlenen müşteri segmentasyon notları uyarınca her bir müşteriye kredibilitesi ve banka verimliliğine göre doğru fiyatlama yapılmasını temin eder. Yurtiçi ve yurtdışı finansal piyasalardan elde edilen kaynakları yönetir ve pazarlanmasına katkıda bulunmak için diğer birimlerle koordinasyonlu çalışır. Müşterilere karşı, görüşmelerde izlenmesi gereken iletişim ve pazarlama metotlarını oluşturur, şubelere duyurur, uygulanmasını takip eder. Bankadan ve müşterilerden, bankanın ticari ürünleri ve hizmetleriyle ilgili talep ve şikâyetlere çözümler bulmaya çalışır.

TİCARİ ÜRÜN YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal ve Ticari segmentlere yönelik ürün geliştirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ilgili Bilgi Teknolojileri birimiyle koordinasyonlu çalışarak ürün geliştirilmesinin sağlanması, ürün süreç ve dokümanlarının tasarlanması, ürünlerin segment bazlı iç fiyatlarının belirlenmesi, ürün bilgilendirme ve eğitimlerinin verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

YATIRIM PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Banka tarafından belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımları Projeleri'nin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreçlerin takip ve kontrolünün sağlanması, projelerin tüm inşa, imalat ve yapım aşamalarının izlenmesi, doğrudan ya da dolaylı yollardan kredi izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve raporlanması faaliyetlerinden sorumludur.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın pay sahipleriyle hisse senedi yatırımcılarını yakından ilgilendiren konularda bilgilendirme yapar, sermaye artırımı ve temettü dağıtımını koordine eder. SPK ve İMKB başta olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ile ilgili işlemleri yürütür. Stratejik Planlama Komitesi bünyesinde alınacak banka bütçe, projeksiyon ve stratejileriyle ilgili karar süreçlerinde gerekli altyapı ve bilgi akışını sağlar. Bankanın derecelendirilmesine ilişkin süreci takip eder. Banka faaliyetleri ve mali performansıyla ilgili rapor ve sunumlar hazırlar.