Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI

Hemen Hesaplayın!

Hayallerinizi ertelemeyin, ihtiyacınız olan finansmanı biz sağlayalım.

FİNANSMAN HESAPLAMA FİNANSMAN KAR ORANLARI
Bize Ulaşın!444 5 666

BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ

Amaç

Bankamızın ortaklarına, kamu dahil tüm menfaat sahiplerine doğru, eksiksiz, anlaşılır bilgileri zamanında sağlamak amacıyla "bilgilendirme politikası" hizmeti sunuyoruz

Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının takibinden ve kontrolünden Yönetim Kurulu sorumludur. Gelişmeler Albaraka Katılım Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, onaylanır ve pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin, kamunun bilgisine sunulur. Kamuyu aydınlatma konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uymaya ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir. Bilgilendirme politikasında yapılacak yeni düzenlemeler ya da değişiklikler en geç bir hafta içinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

Kamuyu Aydınlatma İlkeleri

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Albaraka Katılım Bankası A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Bankamızca mevzuata uygun olarak hazırlanan üçer aylık mali tablolar ve yıllık mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalarla birlikte bağımsız denetim raporunda öngörülen yasal süreler içinde ilgili makamlara sunulur. Bilgiler internet sitesinde yayınlanır.
 • Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin her türlü bilgi toplantıdan en az 3 hafta öncesinde bankamızın merkezinde ve şubelerinde kamuya açık tutulur, internet sitemiz vasıtasıyla kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantısı sonrasında hazırlanan tutanaklar internet sitemiz aracılığıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.
 • Yılsonlarında Olağan Genel Kurul Toplantıları'nı takiben, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından düzenlenen basın toplantılarında geçmiş yılın genel bir değerlendirmesi yapılır ya da geçmiş yılın genel değerlendirmesine ilişkin basın bülteni yayınlanır.
 • Bağlı olduğumuz sermaye piyasası düzenlemeleri gereği özel durum açıklamaları hazırlanır, ilgili makamlara sunulur ve bankamızın internet sitesinde yayınlanır.
 • İnternet sitemizde Türkçe ve İngilizce hazırlanan Yatırımcı İlişkileri sayfalarında, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında bankamıza ilişkin ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilir.
 • Pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlarla yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'müz koordinasyonunda cevaplandırılır.
 • Kâr dağıtım tablosuna faaliyet raporunda yer verilir ve kamuya açıklanır.
 • Mali tablolar ve dipnotlar dahil kamuya yapılan açıklamalarda gelecekle ilgili paylaşılan bilgiler, tahminlerin dayandığı gerçekler ve istatistiki verilerle açıklanır. Bilgiler bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçlarıyla mutlaka ilişkilendirilir. Geleceğe yönelik yapılan açıklamaların gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde en kısa sürede yeni bilgiler ve raporlar gerekçesiyle kamuya açıklanır.
 • Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde; SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde ya da yönetimce gerekli görüldüğünde kamuya açıklama yapılır.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Bankamızca yazılı ve görsel medyaya ya da Reuters, Foreks gibi veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ya da Reklam ve Halkla İlişkiler Servisi'nce yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Albaraka Katılım Bankası A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandırmaz. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlarla yöneltilen her türlü soru bankamız bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nce cevaplandırılır.

Bilgilendirme Araçları

 • İnternet sitesi
  Bankamız ortaklar, yatırımcılar ve kamunun bilgilendirilmesinde internet sitesini etkin olarak kullanır. İnternet sitemizde kurumsal yönetim ilkeleri gereği yer alması istenen bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak bulundurulur ve devamlı güncellenir.
 • Faaliyet raporu
  Yıllık faaliyet raporu, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Yıllık faaliyet raporu yabancı yatırımcıların bilgisine de sunulmak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. İnternet sitemizde son iki yılın faaliyet raporuna yer verilir.
 • Yatırımcılara ve ortaklara yönelik toplantılar
  Bankamız Yönetim Kurulu ortakların ya da yatırımcıların talebi üzerine raporlama dönemlerinde bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Bu toplantılarda bankamız yetkililerine sorulan sorular ticari sır kapsamına girmemek koşuluyla ayrıntılı olarak cevaplandırılır.
 • Basın açıklamaları
 • Ticari Sicil Gazetesi, diğer gazeteler
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vb.)
 • Mektup, faks, elektronik posta, telefon vb. iletişim araçları